Ofre for tortur venter op mod to år
Flygtninge, der har traumer efter tortur, venter mellem et og to år på behandling. Sundhedsministeren lover at bringe ventetiden ned.

Af Signe Højgaard Nielsen

Torturofre venter i gennemsnit mellem 11 og 22 måneder på at komme i behandling for deres lidelser. Regeringen er enig med oppositionen i, at det er uacceptabelt, og at ventetiderne skal ned.

»Jeg synes ikke, at det er tilfredsstillende, at vi opererer med ventetider på halve og hele år. Det er derfor, at vi har lagt en plan for, hvordan vi sikrer alle de psykiatriske patienter frit valg. Nå de psykisk syge patienter får frit valg, vil ventetiderne falde, ligesom det skete, da man indførte frit valg for de somatiske patienter,« siger sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen (V).

På et åbent samråd i går lovede Lars Løkke Rasmussen, at han vil nedsætte en arbejdsgruppe, som skal undersøge, hvordan det sikres, at de mest syge kommer i behandling først i perioden, indtil det frie sygehusvalg om tre år også kommer til at gælde psykiatriske patienter.

Derudover skal arbejdsgruppen undersøge, om ressourcerne på området står mål med behovet for behandling, og arbejdsgruppen skal også tjekke, om alle regioner giver særlige tilbud til torturofre som en del af deres psykiatriske behandlingstilbud.

Det er sundhedsordfører Lise von Seelen (S), der har rejst sagen over for Lars Løkke Rasmussen. Hun er tilfreds med, at der nu sker noget.

»Det drejer sig om en gruppe sårbare mennesker, der må vente rigtig længe på behandling. Ventetiderne skal bringes ned, så de svarer til ventetiderne for andre mennesker,« siger hun.

Direktør for Rehabiliteringscenteret for Torturofre (RCT), Bengt Sjölund, roser, at Danmark har taget ansvar for behandlingen af de torturramte. Men han mener, at ventetiderne skal bringes ned til kun at være på tre til seks måneder.