Østeuropæere fylder op i danske fængsler
Siden 2008 er andelen af østeuropæere i danske fængsler fordoblet, viser beregning fra Dansk Fængselsforbund.

På fire år er andelen af østeuropæere i de danske fængsler fordoblet, og nu sidder der en østeuropæer i hver tiende danske fængselscelle.

Det viser tal fra Kriminalforsorgen, som Dansk Fængselsforbund har regnet på.

Ifølge fængselsforbundets opgørelse sad lige over 200 østeuropæere bænket i danske fængsler og arresthuse i 2008.

Det tal er nu - eller rettere den 23. maj, hvor man hvert år tager stikprøven - oppe på 417 østeuropæere ud af det overbelagte danske fængselsvæsens i alt 4134 pladser.

Og nu beder Fængselsforbundet politikerne gribe ind og få de østeuropæiske lande til i langt højere grad at hente deres dømte landsmænd hjem til deres egne fængsler.

- Jeg vil da kraftigt opfordre justitsministeren til at gøre noget ved det i EU-sammenhæng. Vi kan jo ikke resocialisere de her folk, og de har ingen fremtid i Danmark, siger Fængselsforbundets formand, Kim Østerbye.

I gennemsnit kostede det hver dag 1370 kroner at have en fange siddende i et dansk fængsel i 2011, og dermed betaler det danske samfund langt over en halv million kroner om dagen til de østeuropæiske fanger.

Men det er nu ikke pengene, der vækker størst bekymring blandt fængselspersonalet.

- Det kan være noget svært at finde ud af, hvor det ud fra et sikkerhedsmæssigt perspektiv er bedst at placere de her folk. Samarbejdet med landene er jo i nogle tilfælde yderst nødtørftigt, forklarer Kim Østerbye.

I Sønderborg Arrest er 16 af de 20 pladser for tiden besat af folk fra Litauen, siger arrestforvalter Per Schultz.

- Vi aner jo ofte ikke, hvem vi har med at gøre. Politiet skal jo vurdere, om folk er farlige eller om der er risiko for, at de vil flygte. Men i de fleste tilfælde siger politiet, at de ikke kan lave sådan en vurdering, fortæller han.

/ritzau/