Ny forskning: Børn påvirker kvinders arbejdstid - ikke mænds
Kvinderne giver afkald på arbejdet, når de bliver mødre.  Foto:Scanpix/Arkiv
I gennemsnit arbejder kvinder en time mindre om dagen, når de bliver mødre, og går først op i tid, når børnene er flyttet hjemmefra. Det viser en ny undersøgelsen fra Rockwool Fonden. 

Når familier får børn, arbejder mændene lige så meget, som som de plejer. Men kvinderne går ned i tid. Og det er først, når børnene flyver fra reden, at mødrene igen skruer op for arbejdet. 

Ny forskning fra Rockwoool Fonden viser, at kvindernes arbejdstid bliver reduceret med en time om dagen, når de bliver mødre og mens de har hjemmeboende børn. Omvendt ændrer det ikke på mænds arbejdstid, at de får børn.

Og det er et problem, at strukturelle traditioner gør, at kvinderne trækker sig tilbage fra arbejdet, når de bliver mødre, mener fagforbundenes hovedorganisation LO, der kræver øremærket barsel til mænd. 

 - Der er behov for, at mænd og kvinder bliver mere ligestillede i forhold til familien. For det vil efterfølgende give mere ligestilling i arbejdslivet, sagde næstformand i LO Nanna Højlund under et pressemøde mandag.

Her blev Rockwool Fondens nye forskningsresultater om familieliv og arbejdsudbud fremlagt.

Sætter først arbejdstiden op, når børnene er flyttet

Rockwool Fondens Forskningsenhed har gennem en årrække fulgt de samme mænd og kvinder i forskellige livsfaser og kortlagt, hvad de bruger deres tid på før, under og efter de har haft hjemmeboende børn. 

Mønstet er, at mødrene bruger meget mere tid på børneomsorg og mindre tid på arbejde og fritid.

Fædrene bruger også mere tid på børneomsorg og mindre tid på fritid. Men tid brugt på arbejdet forbliver altså uændret for mændenes vedkommende. 

Og arbejdstiden i familierne forbliver uændret, selvom børnene bliver større og kommer i skolealderen, viser undersøgelsen. 

Det er først, når børnene flytter hjemmefra, at mødrene sætter arbejdstiden op med tre kvarter om dagen. 

LO: Giv rettigheder til mændene 

Resultatet bekymrer LO, der mener, at der for alvor er brug for en mere progressiv ligestillingspolitik. 

- Øremærket barsel skulle være indført for lang tid siden. For i forhold til at sikre arbejdsudbuddet i Danmark, så er det nødvendigt, at forældrene deler ansvaret for familien på en ny måde. Det handler altså om at give nogle rettigheder til mændene, lød det fra Nanna Højlund under pressemødet. 

Hun mener, at det er nødvendigt at ændre på de traditionelle familiestrukturer, hvis man hvis have folk til at arbejde mere: 

- Det nytter ikke noget at lade hamsterhjulet køre og lade de veluddannede kvinder arbejde mindre, fordi vi for mange hundrede år siden har besluttet, at det er sådan familierne skal være. Vi ved, at kvinder er mere uddannede end mænd, så der er jo også et ressourcespild ved, at kvinderne bruger mindre tid ude på arbejdsmarkedet, når de får børn.

DI: Kvinder falder for ældre mænd med høj indkomst

Hos arbejdsgiverorganisationen Dansk Industri mener man, at det ikke nødvendigvis er et spørgsmål om køn, der gør, at kvinderne, bliver hjemme hos børnene. 

Skattepolitisk chef Jacob Bræstrup peger på, at fordi mændene tjener mere, er det dem, der beholder den samme arbejdstid, når børnene kommer til. 

- I virkeligheden handler det mere om, at kvinderne tilfældigvis er 'secondary earners' i husstanden. Dermed er det ikke kønsforskellen, der gør, hvor meget vi udbyder vores arbejdskraft og hvem, der tager sig af børnene. Det har noget at gøre med, hvem der tjener mest i husstanden på det tidspunkt. Så skal man jo lave om på, at kvinder falder for ældre mænd, der har været længere tid på arbejdsmarkedet og derfor har en højere indkomst, lød fra Jacob Bræstrup fra Dansk Industri under mandagens pressemøde.