Nu er danskerne mere kritiske over for sort arbejde
Fra 2006 til 2013 er danskernes accept af sort arbejde i private husholdninger faldet fra 2,4 til 1,8 på en skala fra et til 10, hvor et er helt uacceptabelt og 10 er accepteret i høj grad. Jens Nørgaard Larsen/Scanpix
Danskernes modstand mod sort arbejde stiger. Sort arbejde er en trussel mod fællesskabet, mener skatteministeren.

Vi vil bare ikke finde os i sort arbejde. Det viser tal fra en undersøgelse, som Danmarks Statistik har udført for SKAT.

Det skriver tv2.dk.

Fra 2006 til 2013 er danskernes accept af sort arbejde i private husholdninger faldet fra 2,4 til 1,8 på en skala fra et til 10, hvor et er helt uacceptabelt og 10 er accepteret i høj grad.

Danskerne accepterer dog i højere grad sort arbejde, hvis privatpersoner får udført arbejde af andre private. Kun 36 procent mener, at dette er helt uacceptabelt. Omvendt viser undersøgelsen, at 80 procent af danskerne mener, at det er helt uacceptabelt, hvis en virksomhed får udført sort arbejde af et andet firma.

Skatteminister Benny Engelbrecht (S) er glad for den stigende skepsis over for sort arbejde.

- Sort arbejde, skattely og andre former for skatteunddragelse er med til at undergrave fællesskabet. Det skader den fælles tillid, som ellers er så høj i Danmark, og det er en trussel mod fundamentet i vores velfærdssamfund. Derfor glæder det mig, at danskerne i stigende grad ikke vil acceptere, at der snydes med skatten og arbejdes sort, siger han til tv2.dk.