Nødvendigt at lovgive om barsel

Den nye familie- og forbrugerminister, Carina Christensen, udtalte til Nyhedsavisen i sidste uge, at hun skam mener, at fædre bør tage mere barsel end de godt tre uger, som danske mænd tager i dag – men hun vil ikke ændre lovgivningen og for eksempel øremærke 12 uger til fædrene.

Det er direkte selvmodsigende, for udviklingen i Danmark og de andre nordiske lande har vist, at de to ting hænger uløseligt sammen: Fædre tager ikke mere barsel, før lovgivningen er indrettet på det – før familien samlet mister et antal barselsuger, hvis ikke faren vælger at tage dem. Sådan er det bare.

Der er ikke tale om tvang, der er tale om et incitament (noget, de borgerlige ellers er store tilhængere af, når det kommer til dagpengemodtagere og studerende). Hvis faren ikke har lyst, kan han bare lade være – men det har en omkostning, nemlig kortere barsel for den samlede familie. De fleste mænd vil faktisk gerne tage mere barsel, men det er svært i dag, fordi mange arbejdsgivere ikke har forståelse for det – netop på grund af den gældende lovgivning. »Din kone kan vel bare tage det?« er standardsvaret.

Øremærket barsel giver mændene mulighed for at svare nej til dét spørgsmål.

Hvis Carina Christensen virkelig mener, at fædre og børn har godt af at være mere sammen, må hun bruge sin magt som familieminister og tage initiativ til lovgivning på området.