Muslimsk friskole mister retten til at drive skole

Den muslimske DIA Privatskole skal både fratages tilskud og retten til at drive skole, skriver styrelse.

Det skærpede tilsyn med landets friskoler skal for første gang føre til, at en skole helt mister retten til at drive skole.

Det fremgår af en påtænkt afgørelse fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, der siden september sidste år har ført tilsyn med den muslimske DIA Privatskole på Nørrebro i København.

At afgørelsen er påtænkt betyder, at den ikke er endelig endnu. Skolen har frist til at svare 29. maj, og derefter vil der blive truffet en endelig afgørelse.

Styrelsen har tænkt sig at fratage skolen økonomisk støtte fra og med juni 2018, ligesom skolen skal tilbagebetale det meste af det tilskud, den har modtaget i år.

Desuden skal skolen miste retten til at drive skole efter friskoleloven, står der i den påtænkte afgørelse.

Styrelsen har særligt lagt vægt på, at skolens virke gennem længere tid har været præget af stridigheder mellem to grupperinger blandt forældrene på skolen.

Som følge deraf har skolen flere gange aflyst undervisning og holdt lukket.

- Det er således ikke styrelsens opfattelse, at skolen kan sikre børnene trygt undervisningsmiljø, som kan skabe rammerne for elevernes udvikling af demokratisk dannelse, udtaler styrelsens konstituerede direktør, Martin Larsen, i en skriftlig kommentar.

- Styrelsen er endvidere ikke betrygget i, at skolen lever op til kravet om, at en fri grundskoles undervisning skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, lyder det videre.

Det er især i de praktiske og musiske fag, at styrelsen har fundet mangler. Blandt andet har tilsynet undret sig over, hvordan eleverne kunne få bemærkelsesværdigt høje karakterer i idræt.

Men skolens ledelse har oplyst, at dokumenter om prøveafholdelse i idræt var blevet stjålet. Musik var slet ikke på skolens skema, og der var ingen musiklærere ansat, fremgår det af sagsfremstillingen.

Skolen har været i mediernes søgelys, blandt andet fordi dens ordensregler foreskrev, at piger ikke måtte gå i stramtsiddende tøj.

Styrelsen skriver, at den under et uanmeldt besøg observerede "variation i elevernes påklædning, blandt andet hvad angår brug af tørklæder."

Der blev også observeret "varierende placering af drenge og piger i klasserne".

/ritzau/