Mindre hjælp til forsømte børn
Besparelser · Socialpædagoger forventer, at flere århusianske børn bliver misbrugere og kriminelle. Grunden er, at Århus Kommune fjerner færre forsømte børn fra hjemmet

Det er bedst, hvis børn på vej ud i kriminalitet og med store sociale problemer kan blive hjemme hos forældrene. Den holdning vinder frem i Århus Kommune, som sidste år fjernede 72 færre børn fra hjemmet.

I Nyhedsavisen i går fortalte socialchef Leif Gjørtz Christensen, at kommunen nu satser på andre former for hjælp til de forsømte børn end anbringelse, men med færre penge.

Byrådet, undtagen SF og Enhedslisten, besluttede i efteråret at spare 12 millioner kroner på det forebyggende arbejde fra næste år. Det betyder, at familiehuse og et tilbud om lektiehjælp til udsatte børn lukker. Samtidig bliver der skåret i familie- og specialrådgivning med 3,2 millioner kroner, og psykologbistanden til udsatte børn og unge bliver beskåret med en halv million kroner i år og en hel million kroner de følgende år.

Mere kriminalitet

»Hvis man ikke hjælper de børn og unge, der har problemer, så vokser problemerne. Det her kan føre til, at flere børn bliver ensomme, isolerede og begynder på misbrug og kriminalitet. Børnene bliver endnu mere udstødte af samfundet og får dårligere og dårligere livskvalitet,« vurderer Verne Pedersen, der er formand for Socialpædagogernes Landsforbund i Århus Amt.

Hun mener slet ikke, det hænger sammen, at kommunen melder ud, at det er bedre at forebygge problemer end at anbringe børn uden for hjemmet, når politikerne så samtidig vælger at spare så drastisk på det forebyggende arbejde.

Ulykkeligt gensyn

Socialrådgiverforeningen kritiserer også skarpt kommunens indsats, og foreningen for anbragte børn, Baglandet , forstår heller ikke kommunens politik. Foreningens familieterapeut Bente Nielsen beskylder kommunen for at sende anbragte børn hjem til forældrene for at spare penge:

»Jeg kan frygte, at børnene bliver sendt hjem til forældre, der ikke har rykket sig og fået hjælp, så familien kan fungere. Det er synd for familier, der har oplevet, at barnet er blevet fjernet, at få barnet tilbage igen. Det kan godt være, at nogen synes, det er en lykkelig begivenhed, men hvis det ikke går, så er det bare endnu en tragedie og et brud i barnets liv.«

I Århus Byråd taler politikerne ofte om at forebygge ungdomskriminalitet og hjælpe svage børn. Rådmand for Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Gert Bjerregaard (V) beklager besparelserne på forebyggelse.

»Der er mange områder, som vi har lavet besparelser på, som byrådet ikke har det godt med, men det har været nødvendigt. Jeg mener sagtens, vi kan forsvare den indsats, som kommunen har over for udsatte børn og unge. De dyre løsninger behøver ikke nødvendigvis være de bedste,« siger rådmanden.

Undersøgelser fra Socialforskningsinstittutet viser, at det er meget forskelligt, om børnene får nok ud af anbringelser. Gert Bjerregaard (V) kalder det »gætterier«, at kommunens besparelser har konsekvenser.

»Hvis man har eksempler på, at der kommer øget kriminalitet, eller at det ikke går ordentligt for sig, når børnene bliver anbragt, vil jeg meget gerne se på det. Jeg har ikke set nogen dokumentation endnu,« fastslår rådmanden.