Mere bøvl og snyd ved internethandel i dag
Vi er nogle af de flittigste e-handel-forbrugere i verden, men oplever desværre også flere problemer end tidligere. (Foto: Scanpix)
Hele 37% oplever problemer ved internethandel. I 2009 var tallet kun 8%.

Vi handler mere og mere på internettet. 24% flere handler end for 10 år siden (74% af hele befolkningen har købt varer på nettet de seneste tre måneder). Og vi er nogle af dem i Europa, som handler mest på nettet, kun overgået af Storbrittanien.

– Tallene viser, at internethandel bliver stadig mere populært – og de tyder også på, at udviklingen er langt fremme herhjemme i forhold til resten af Europa, siger Agnes Tassy, chefkonsulent i Danmarks Statistik.

Flid, fedt og snyd

Men med den mere handel er der desværre også kommet flere problemer.

Hele 37% af dem, som handlede på internettet inden for det seneste år, oplevede problemer i forbindelse med et eller flere køb. Det er noget mere end i 2009, hvor tallet var hele nede på 8%.

Det er leveringstid, tekniske problemer og svindel.

– Når flere oplever problemer i forbindelse med onlinekøb, har det betydning, om den enkelte handler oftere på nettet end tidligere. Og alt andet lige er risikoen for at opleve en problematisk handel højere, hvis man handler i flere netbutikker, for flere penge og flere gange, forklarer Agnes Tassy. 

 

Facts om e-handel i Danmark

* Danskerne handlede sidste år for hele 133,5 mia kr.

* 54% af de danske forbrugere handler fra deres mobil.

* Den danske storforbruger er en mand mellem 45-54 år fra København

* Over halvdelen af danske forbrugere har afbrudt et køb, fordi den samlede pris inkl. levering var for høj.

* På 10 år er andelen af ældre, der handler på nettet tredoblet. Sidste år var tallet 55% af danskerne mellem 60 og 74 år.

* 18% af internethandlerne brugte over 7.500,- om måneden på nettet.

* Over halvdelen af de danske mænd, der handler på internettet, køber varer i udenlandske netbutikker inden for EU’s grænser (56%.). Hver tredje mand handler i netbutikker uden for EU (31%). Blandt kvinderne er andelen hhv. 43 og 19%. Størstedelen af dem, der handler uden for EU er mellem 16 og 44 år. E-handel på tværs af grænser er mest populær blandt de yngre e-handlende, mens ældre internet-købere foretrækker danske netbutikker.

 

 

 

 

 

via Listen To News