L&F Mejerierne hædrer solid grundforskning i mælk
Mejeriforeningens Initiativpris tildeles i år Milk Genomics - et stort dansk/svensk forskningsprojekt, som giver ny indsigt i råvaren mælk, og hvordan koens gener har indflydelse på mælkens kvalitet.
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.
"Med tildelingen af årets 'Mælkepris' til Milk Genomics vil vi gerne belønne det lange, seje træk, hvor forskere og andre fagfolk arbejder sammen om at skabe ny viden om selve grundlaget for sektoren: Råvaren mælk"

Med disse ord overrakte Mejeriforeningens direktør Jørgen Hald Christensen torsdag eftermiddag organisationens Initiativpris - også kaldet 'Mælkeprisen' - til et omfattende dansk/svensk forskningsprojekt med titlen Milk Genomics. Professor Lotte Bach Larsen, Institut for Fødevarer på Aarhus Universitet modtog hæderen og de medfølgende 25.000 kr. på vegne af det samlede forskerteam. Prisoverrækkelsen fandt sted i forbindelse med Mejeriforeningens årlige generalforsamling på Koldkærgaard i Skejby.

"Forskning er afgørende for udvikling af mejerisektoren i Danmark," siger Jørgen Hald Christensen.

"Milk Genomics har givet en masse spændende resultater og nye indsigter, som helt sikkert vil danne grundlag for udviklingen af dansk mælke- og mejeriproduktion i årene fremover," fortsætter han.

Den optimale ostemælk

Milk Genomics er titlen på en omfattende samling forskningsprojekter på tværs af nabolandene Danmark og Sverige.

Projekterne har kørt i cirka 10 år og handler helt grundlæggende om at identificere hvilke af malkekoens gener, som er afgørende for mælkens funktionelle og ernæringsmæssige egenskaber. Efterfølgende har forskerne fundet frem til, hvordan man kan påvirke disse egenskaber gennem avl.

Man har f.eks. identificeret de gener, som bestemmer mælkens koaguleringsevne, hvilket har stor betydning i osteproduktion. Det åbner mulighed for at sammensætte en besætning af malkekøer, som leverer den optimale ostemælk.

Stor indsigt i mælkens kvalitet

Basis i projektet er et stort antal mælkeprøver fra danske og svenske malkekøer af racerne jersey, sortbroget dansk malkerace og rød svensk malkerace.

Der findes lignede forskningsprojekter i andre lande (f.eks. USA og Holland), men det dansk/svenske projekt har vakt international opsigt på grund af et meget stort datagrundlag og et meget bredt felt af analyser.

Hovedprojektet er nu afsluttet, og resultatet er en unik indsigt i råvaren mælk; hvilke faktorer, der bestemmer mælkens kvalitet og - ikke mindst - hvordan man kan avle sig frem til mælk med bestemte kvaliteter.

FAKTA OM:

Milk Genomics Hovedaktører bag projektet: Aarhus Universitet, Lunds Universitet, Viking Genetics i Danmark og Sverige. Andre aktører/sponsorer: Seges/Kvæg, Arla Foods, Københavns Universitet samt SLU (Sveriges Landbrugsuniversitet), University of California, Davis, Arla Foods Ingredients og Mejeriforeningen

Mejeriforeningens Initiativpris - Mælkeprisen:

Prisen har til formål at fremme og belønne foretagsomhed, nytænkning og udvikling i dansk mejeribrug og bierhverv. Mælkeprisen uddeles hvert år i forbindelse med Mejeriforeningens generalforsamling. Med prisen følger 25.000 kr.

For yderligere information kontakt: Linda Gjaldbæk, pressekonsulent hos Landbrug & Fødevarer, tlf. 26 84 28 80, lgjh@lf.dk
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.