Medlemmer i gule fagforeninger skal arbejde under konflikt
Lederen af Det Faglige Hus Johnny Nim (th.) og juridisk chef hos Frie Funktionærer Claus Carstensen lægger begge afstand til ASE, der opfordrer dres medlemmer til at udføre konfliktramt arbejde på hospitaler, skoler og daginstitutioner. Men både Det Faglige Hus og Frie Funktionærer har ligesom ASE lagt en manual ud på deres hjemmeside om, hvordan medlemmerne skal forholde sig, hvis konflikten rammer i april. Foto: Det Faglige Hus/Maria Skovbjerg Henriksen/Frie Funktionærer
Det Faglige Hus og Frie Funktionærer lægger afstand til den tværfaglige forening ASE, selvom også deres medlemmer skal arbejde under konflikt. Arbejdsmarkedsforsker kalder det interessant, at gule fagforeninger slås indbyrdes for at kapre nye kunder.

Medlemmer af Det Faglige Hus og Frie Funktionærer skal møde på arbejde under en konflikt, akkurat som medlemmer af den tværfaglige fagforening ASE Lønmodtager. 

Men formand for Det Faglige Hus, Johnny Nim, kalder det usmageligt, at fagforeningen ASE i en mail direkte opfordrer sine medlemmer til at udføre konfliktramt arbejde.

- Jeg synes ikke, at det er pænt af ASE. De skal holde sig for gode til den slags, og man skal lade være med at drive fagforening, hvis det skal foregå på den måde. Det er ikke rimeligt, siger Johnny Nim.

Topdirektøren i Det Faglige Hus er en kontroversiel mand i dansk fagbevægelse, fordi hans organisation kaprer medlemmer fra især LO-forbundene.

Selvom Johnny Nim ikke selv vil opfordre pedeller, sosuer og andre lønmodtagere til at udføre konfliktramt arbejde, erkender han, at også Det Faglige Hus har lagt en manual ud på hjemmesiden for at informere medlemmerne om, at de skal stå til rådighed ved en konflikt. 

Skal ikke lege julemand 

- Det er ikke vores konflikt, og vi forhandler ikke, og derfor skal vores medlemmer som udgangspunkt forsøge at møde på arbejde. Kan de ikke det, må de blive væk, og så må vi betale, hvad det koster. Vi går ikke ind for ASE's tankegang om at opfordre vores medlemmer til at tage konfliktramt arbejde, siger han.  

- Hvis man har nogle medlemmer, der bliver ramt, må man også spille spillet i forhold til de kolleger, man skal arbejde sammen med bagefter. Der kan det ikke nytte noget, at man prøver at lege julemand og tage konfliktramt arbejde, det er ikke rimeligt, fastslår han.

Det Faglige Hus opfordrer altså under ingen omstændigheder jeres medlemmer til at sige ja til at udføre konfliktramt arbejde?

- Bestemt ikke, det ligger fjernt fra vores tankegang og er helt urimeligt. Udgangspunktet er at selvfølgelig skal de forsøge at komme på arbejde. Kan det ikke lykkes, bliver de hjemme og hvis arbejdsgiverne ikke vil betale løn, betaler vi strejkegodtgørelsen, siger han.

Konfliktarbejde skal varsles 

Også hos Frie Funktionærer lægger man afstand til ASE. På Twitter understreger foreningen, at hvis kollegerne strejker, skal man stille sin arbejdskraft til rådighed, som man plejer.

- Men ikke påtage sig andres nye jobfunktioner. Formuleringen fra ASE er deres egen og ikke repræsentativt for alle gule fagforeninger, noterer Frie Funktionærer i et tweet.

Den juridiske chef Claus Carstensen pointerer, at det står en sosu, laborant eller anden lønmodtager frit for at sige nej til at udføre strejkeramt arbejde. 

- Hvis vi har et medlem i en stilling, hvor arbejdsgiveren pålægger ham en anden type arbejde under konflikten, siger vi til vores medlem, at det kan arbejdsgiveren reelt ikke. For det skal varsles, hvis en arbejdsgiver skal ændre i de aftalte vilkår og arbejdsområder, siger han.

Men samtidig understreger Claus Carstensen, at medlemmet også kan sige ja tak til at udføre det konfliktramte arbejde.

- Vi siger, at vores medlemmer selv kan bestemme. Vi fortæller dem om konsekvenserne, og hvis vores medlem siger, at han ikke vil udføre konfliktramt arbejde og arbejdsgiveren siger, at det er misligeholdelse og bortviser medlemmet, vil vi køre sagen hele vejen til Højesteret for at fastslå, at man ikke er forpligtet til at udføre det arbejde, siger han.

De gule er the bad guys

I forsøger at iscenesætte jer selv som 'the good guys' og ASE som 'the bad guys', men er der overhovedet nogen forskel, når det kommer til stykket?

- Den etablerede fagbevægelse synes jo, at de gule er 'the bad guys'. Det er der ingen tvivl om. De synes jo, at vores medlemmer, der står udenfor overenskomsten, reelt nasser på dem. Men vi siger, at der er fagforeningsfrihed, og man har ret til at være medlem af den fagforening, man vil, siger Claus Carstensen fra Frie Funktionærer.

Formand for HK Stat Rita Bundgaard kalder det usolidarisk, når ASE opfordrer til at påtage sig det arbejde, som de strejkeramte skulle have udført. Kan du forstå den kritik?

- Ja, for hvis jeg havde siddet på hendes stol, tror jeg også, at jeg var blevet sur. Det er derfor, at jeg synes, at der er den store forskel, for vi opfordrer ikke til at udføre konfliktramt arbejde, siger han.

Strejkebrydere  

Arbejdsmarkedsforsker på Aalborg Universitet, professor Henning Jørgensen, kalder det dybt interessant, at de gule fagforeninger nu begynder at slås. 

- Det er interessant, at de gule fagforeninger nu er blevet farveblinde og ikke ved, om de skal være røde eller blå. Det handler om, at de river struberne af hinanden for at få nye kunder i butikken, siger han.  

Men ifølge Henning Jørgensen er der forskel på, hvad Ase gør, og hvad Det Faglige Hus og Frie Funktionærer gør.

- Ase er direkte strejkebrydere, fordi de opfordrer til at udføre konfliktramt arbejde. Det gør de andre ikke, og det handler blandt andet om, at Johnny Nim er blevet ansvarliggjort, fordi Det Faglige Hus nu har overenskomster. Når man kører en faglig kamp, må man køre efter bogen og spillereglerne, og her er det kun Ase, der går direkte i krig med den danske model, siger han.

via Listen To News