Lars Løkke lover kortere behandlingstider for torturofre
Det er uacceptabelt, at torturofre venter mellem et og to år, før de kommer i behandling. Indenrigs- og Sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen (V) giver oppositionen ret i kritikken. Ventetiden skal nu ned.

Det er fuldstændigt uacceptabelt, at torturofre skal vente mellem et og to år på at komme i behandling for deres traumer. Det er regeringen og oppositionen enige om.

»Jeg synes ikke, at det er tilfredstillende, at vi opererer med ventetider på halve og hele år. Det er derfor, at vi har lagt en plan for, hvordan vi sikrer alle de psykiatriske patienter frit valg. Nå de psykisk syge patienter får frit valg, vil ventetiderne falde lige som det skete, da man indførte frit valg for de somatiske patienter,« siger Lars Løkke Rasmussen.

I forbindelse med forhandlingerne om satspuljemidlerne blev forligspartierne enige om at give frit valg til psykiatriske patienter. I første og gang kommer det kun til at gælde børn og unge, men på sigt kommer det også til at gælde voksne psykisk syge.

På et åbent samråd fredag lovede Lars Løkke Rasmussen, at han vil nedsætte en arbejdsgruppe, som skal undersøge, hvordan det sikres, at torturofre hurtigere kommer til en forundersøgelse, så de mest syge kommer først i behandling. Derudover skal arbejdsgruppen undersøge, om samtlige amter giver tilbud til traumatiserede torturofre som en del af deres psykiatriske behandlingstilbud.

Flere repræsentanter fra de centre, der står for behandlingen af torturofre, glæder sig over, at der er politisk vilje til at forkorte ventelisterne for torturofre.

»Vi er grundlæggende glade for, at regeringen og oppositionen har udtrykt vilje til at nedbringe ventelisterne. Det er bekymrende, at vi har ventelister for torturofre, som er tre til seks gange så lange som ventelisterne for andre psykisk syge patienter,« siger kommunikationskoordinater i Rehabiliterings- og Forskningscenteret for Torturofre Tue Magnussen.