Lærerformand: Skole foretager en desperat handling
Opdeling · Børne- og Ungeforvaltningens rådmand, Jane Jegind (V), beder nu skolen om en forklaring

»Det ligner en desperat handling, som Ejbyskolen har foretaget sig. Jeg forstår ikke hvorfor, men det er meget trist.«

Sådan lyder det fra Anne-Mette Kæseler Jensen, formand fra Odense Lærerforening, i en kommentar til Ejbyskolens nye tiltag, der siden mandag har medført, at skolens elever i 2. klasserne har været delt op i to hold – afhængig af elevernes faglige niveau.

Anne-Mette Kæseler Jensens problem med holddelingen eller holddannelsen, som det hedder i folkeskoleloven, er, at det sker på tværs af alle fag og formentlig vil løbe helt til påske eller måske endda endnu længere.

Andenrangselever

Hun er enig i, at nogle af eleverne kan støde ind i sociale problemer og få en anden identitetsfølelse.

»Skoleelever skal altså ikke være ret gamle, før de forstår, at de er andenrangs-elever. Dermed er vi på vej hen mod den niveaudelte skole, som slet ikke er det, folkeskoleloven sigter efter. Dens sigte er derimod, at alle er lige uanset baggrund« understreger Anne-Mette Kæseler.

Skoleleder på Ejbyskolen Rene Kaaber frygter ikke for elevernes ve og vel.

»Eleverne er vant til at være inddelt på kryds og tværs mellem de to klasser, og de har i øvrigt klasseværelse ved siden af hinanden, som de to nye hold jo også har. Der er derfor masser af kammeratskaber mellem klasserne, så jeg tror altså ikke, det bliver noget problem,« siger Rene Kaaber.

Professor på Danmarks Pædagogiske Universitet Niels Egelund kalder holddannelsen på Ejbyskolen den mest vidtgående, han har set i nyere tid.

»Intentionen med holddannelse har aldrig været, at det skulle være på tværs af alle fag. Det skal selvfølgelig kun være de fag, hvor eleverne har et behov, og det er jo en individuel sag. Bare fordi man er god til matematik, behøver man jo ikke være god til billedkunst,« siger han.

»Det er også alt for vidtgående at køre projektet til eksempelvis påske eller endnu længere. Sådan har idéen med holddannelse aldrig været tænkt,« tilføjer han.

Skole skal forklare

Jane Jegind (V) har efter at have læst Nyhedsavisens artikler onsdag om holddannelsen nu bedt sin skolechef om at tage en snak med Ejbyskolen.

»Vi skal sikre os, at der er hold i det, skolen gør. Men jeg synes også, det er vigtigt at få prøvet mulighederne i folkeskoleloven af,« siger Jane Jegind.