Læger går til kamp mod influenza
Danmark er det første land, der med dags varsel kan overvåge en influenzaepidemi.

Danmark få nu et nyt epokegørende landsdækkende elektronisk influenza-varslingssystem. Det er Statens Serum Institut, de praktiserende læger (PLO) og Danske Regioner der i fællesskab står bag. Det vil blive muligt dagligt at holde øje med influenzaforekomsten og dermed også opdage en influenzaepidemi på et tidligt tidspunkt.

Systemet vil blive et vigtigt redskab ved varsling af en influenzapandemi (en verdensomspændende influenzaepidemi, red.) og medvirke til at mobilisere et effektivt sundhedsberedskab på meget kort tid.

»Systemet er enestående i verden,« siger overlæge Steffen Glismann fra Epidemiologisk Afdeling på Statens Serum Institut i en pressemeddelelse.

»Vi har almindelige influenzaepidemier i gennemsnit hver tredje år. For yngre, raske mennesker er almindelig influenza blot en ubehagelig sygdom som varer en-to uger, men for ældre og svagelige kan en epidemi være et spørgsmål om liv og død. Derfor er det vigtigt at følge en epidemis udvikling, så man kan etablere det bedst mulige behandlings-beredskab. Når vi en dag konfronteres med en influenzapandemi, vil vi nu kunne iværksætte et beredskab hurtigere og mere effektivt, end det hidtil har været muligt,« siger praktiserende læge og formand for PLO’s It Forum, Henrik Dibbern.