Lægehelikoptere kan godt flyve om natten
Det er en misforståelse, at de danske lægehelikoptere ikke kan flyve efter mørkets frembrud, fordi deres GPS-system ikke er godt nok. Til gengæld er risikoen for havari stor efter mørkets frembrud, siger Statens Luftfartsvæsen.

Det er ikke et utilstrækkeligt GPS-system, der er skyld i, at de nye danske lægehelikoptere ikke kan hente tilskadekomne direkte på ulykkesstedet om natten. Problemet er, at risikoen for havari simpelthen er for stor, når helikopterne styres manuelt.

Det siger Thorbjørn Ancker, informationschef i Statens Luftfartsvæsen, som rådgiver Sundhedsstyrelsen i sagen om lægehelikopterne.

Tirsdag kom det frem, at de nye danske lægehelikoptere slet ikke kan flyve om natten, fordi det GPS-system, de har til rådighed, ikke er detaljeret nok. Men det passer ikke, siger Thorbjørn Ancker.

I Sundhedsstyrelsens rapport om lægehelikopterne er der ganske rigtigt en advarsel mod at flyve ud til de steder, hvor personer er kommet til skade, om natten. Men årsagen er ikke et mangelfuldt GPS-system, men erfaringer fra USA, der viser, at lægehelikopterne oftere havarerer under denne type flyvninger. Grunden er, at helikopteren skal styres manuelt, og derfor kan der ske ulykker, hvis sigtbarheden ikke er god nok.

Men der er intet i vejen for, at lægehelikopterne også om natten vil kunne flyve tilskadekomne til og fra godkendte flyvepladser og på den måde bringe dem hurtigere frem til et sygehus og den nødvendige hjælp. På sådanne flyvninger er det nemlig en computer, der styrer helikopteren, og den kender vejen uanset om sigtbarheden er god eller ej.

Torbjørn Ancker understreger også, at man ikke kan sammenligne civile flyvninger, som flyvninger med tilskadekomne og syge, med militære flyvninger. Flyvevåbnets helikoptere er udstyret på en helt anden måde end lægehelikopterne og kan derfor lettere navigere om natten.

Sundhedsstyrelsen har ikke ønsket at udtale sig om sagen med lægehelikopterne og vil ifølge en pressemeddelelse ikke udtale sig, før rapporten om lægehelikopterne har været i høring.