Lad kommunen hjælpe dig af flasken
Du får det samme resultat, hvadenten du bliver behandlet for dit alkoholproblem af det offentlige eller på den private og kostbare Minnesota-kur, viser en ny undersøgelse.

De kan sandsynligvis begge få dig til at lægge flasken.

Hive dig tilbage til din familie, få dig i kontakt med dine venner, pumpe dit selvværd lidt op igen.

Men hvor den ene er gratis, løber den anden op i godt 65.000 kroner. Mød to behandlingskure: den offentlige terapi og den private Minnesota-behandling.

Nu dokumenterer en ny undersøgelse, at der faktisk ikke er nogen nævneværdig forskel på resultatet, når man ser på de danskere, der har været igennem behandlingsforløbene.

»Vores tal viser, at det er ligemeget, om du gennemfører den offentlige behandling eller Minnesota-kuren. Du får samme chance for at klare dig ud af alkoholproblemerne,« siger professor Morten Grønbæk fra Statens Institut for Folkesundhedsvidenskab, der har stået for undersøgelsen.

Tallene ser således ud: hvor 72 procent af Minnesota-brugerne havde et forbrug på under fire genstande om ugen et år efter påbegyndt behandling, var det samme tilfældet for 65 procent af brugerne af det offentlige system. Og den forskel er ifølge Morten Grønbæk uden betydning.

Undersøgelsen kan være et godt redskab for borgere med alkoholproblemer, mener Kit Broholm, der er specialkonsulent i Sundhedsstyrelsen:

»Selvom resultatet ikke kommer bag på os, er det jo altid tankevækkende, når man kan dokumentere, at der ikke er nogen grund til at betale dyrt for at blive behandlet i det private,« siger Kit Broholm.

Hun peger dog på, at kvaliteten af de offentlige behandlinger svinger meget:

»Visse steder kan man blive mødt af et meget professionelt team, mens man andre steder måske ikke har en særlig effektiv organisation. Der er en risiko for en svingende kvalitet i det offentlige system,« siger hun og tilføjer, at det også gælder for Minnesota-behandlingen.

Men ét er at måle behandlingssucces på antallet af øl og vinflasker i entréen, noget andet er livskvaliteten generelt, mener Allan Christensen, der leder Minnesota-centeret Damgaarden i Frederikshavn.

»Hos os arbejder vi også med dit selvværd og sørger for, at du får et brugbart liv efter behandlingen. Vi arbejder med hele mennesket, hvor det offentlige ofte nøjes med at symptombehandle. Det kan være svært at måle,« siger Allan Christensen, der stiller sig kritisk over for undersøgelsens resultater.

Ifølge Sundhedsstyrelsen er 160.000 danskere afhængig af alkohol. Kun 20.000 bliver behandlet om året, heraf 2.000 med Minnesota-kur.

Alkoholbehandling:

Offentlig behandling

PRIS: 0 kroner

Den offentlige terapi varierer meget fra sted til sted. I øjeblikket ofte baseret på kognitiv terapi og familieterapi.

Varer i gennemsnit syv måneder med behandlinger en eller tog gange hver fjortende dag.

Behandlingen koster i gennemsnit det offentlige 8.000 kroner per borger.

Stort set ingen ventelister.

Minnesota-kuren

PRIS: 65.000 kroner

Amerikansk alkoholbehandling ofte baseret på gruppeterapi, hvor deltageren skal lytte til andres erfaringer og lære om sig selv. Alkoholikeren drikker, fordi han har problemer og ikke omvendt.

Varer fem uger i døgndrift.

Ofte betalt af arbejdsgiveren eller af klienten selv. Kommunen giver i visse tilfælde også tilskud.

Stort set ingen ventelister.