Kriminelle klarer sig godt uden fængsel
Kriminelle, der afsoner med ikke-kriminelle, klarer sig betydeligt bedre efter afsoningen end andre løsladte fanger.

En større chance for at blive uddannet og en mindre risiko for tilbagefald. Det er resultatet for mange kriminelle, der har afsonet deres straf med ikke-kriminelle, skriver Kristeligt Dagblad.

Et netop offentliggjort forskningsprojekt viser, at sandsynligheden for at falde tilbage i kriminalitet er 21 procent lavere på Pension Skejby, der er en af Kriminalforsorgens otte pensioner, hvor dømte kriminelle afsoner i tæt samvær med ikke-kriminelle, for eksempel stofmisbrugere.

»Erfaringerne fra Skejby tyder på, at det er tillid og ansvar, der kan hjælpe mennesker ud af kriminalitet,« siger Linda Kjær Minke, ph.d.-studerende ved Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet, som har foretaget undersøgelsen.

Hun har fulgt 330 afsonere fra Pension Skejby fra 1990 til 2001 og sammenlignet dem med afsonere fra andre pensioner. Knap 3400 fanger indgik i det statistiske materiale.

»Mange, som har været igennem fængselssystemet, føler en stor bitterhed og frustration. Men når de er sammen med beboere, som ikke har de erfaringer med sig, bliver stemningen lettere og mere positiv, og livet kommer ikke til udelukkende at gå med at vente,« siger Linda Kjær Minke.

Trods de gode resultater med den alternative afsoning i Pension Skejby satser Kriminalforsorgen stadig langt overvejende på afsoning i traditionelle fængsler. På de seneste fem år er kapaciteten i fængslerne øget fra 3677 til 4149 pladser.