Kommuner vil aflive lovgivnings-bøvl
Kommunernes Landsforening (KL) giver regeringen 20 bud på, hvordan den offentlige service kan forbedres.

Det er ikke kun den offentlige service, der har brug for et kvalitets-tjek, det er også selve lovgivningen, som regeringen er nødt til tage hånd om, mener Kommunernes Landsforening (KL).

Derfor offentliggjorde KL torsdag tyve forslag til bedre sammenhængende service, som regeringen kan lade sig inspirere af i arbejdet med den kommende kvalitetsreform af den offentlige sektor.

»Der er fortsat områder, hvor rammerne kan forbedres, og et eksempel er genoptræningsområdet. Efter strukturreformen er kommunernes træningsopgaver nu reguleret efter både lov om social service og sundhedsloven og under to forskellige ministerier. Det betyder, at der på forskellige dele af træningsområdet er forskellige regler for for eksempel borgernes adgang til frit valg og klageadgang. KL foreslår derfor, at træning efter serviceloven samt genoptræning efter sundhedsloven samles i sundhedsloven,« siger KL’s formand Erik Fabrin.

KL foreslår blandt andet også regeringen at nedsætte en kommission, som skal vurdere forståeligheden af reglerne på beskæftigelses- og kontanthjælpsområdet. Det er nødvendigt, fordi reglerne om kontanthjælp og deres samspil med beskæftigelseslovgivningen og boligreglerne i dag »i bogstaveligste forstand er uforståelige for borgerne«, siger Erik Fabrin.

KL’s 20 forslag blev lanceret torsdag, samme dag som socialminister Eva Kjer Hansen (V) fremlagde regeringens debatoplæg nummer to ud af fem, som skal lede frem mod den endelige kvalitetsreform, som offentliggøres 24. april.