Kommune udfrittede kolleger: Hvordan oplevede du dit samarbejde med Vibeke?
Foto: Allerød Kommune, privatfoto.
Her kan du se de spørgsmål, som kommunen bad kolleger til fyret socialrådgiver svare på.

En chef i Allerød Kommune valgte i november at sende en intern mail med 13 spørgsmål rundt til ti udvalgte medarbejdere. 

Alle spørgsmålene handlede om den 50-årige socialrådgiver Vibeke Lindén, der fem måneder forinden var blevet opsagt med virkning fra årsskiftet.

Læs hele historien her.

Vibeke Lindéns fagforening, Dansk Socialrådgiverforening, har rejst en sag på baggrund af opsigelsen. Efterfølgende sendte kommunen en mail med en række spørgsmål til hendes tidligere kolleger.

Læs interview med Vibeke her.

Sådan lød kommunens spørgsmål

Vi har fået oplyst, at du har arbejdet sammen med Vibeke om konkrete opgaver, og vi vil derfor bede dig besvare nedenstående spørgsmål, så vi har svarene senest på onsdag (8. november) kl. 9. Vi beklager den korte tidsfrist.

Du kan besvare spørgsmålene enkeltvis eller skrive en sammenhængende redegørelse. Dine svar vil blive behandlet fortroligt og i videst muligt omfang i anonymiseret form.

  • I hvilken periode har du arbejdet sammen med Vibeke?

  • Har du i perioden haft ansvar for at introducere, oplære og/eller vejlede Vibeke i en eller flere opgaver?

Hvis ja:

- Hvilke(n) opgave(r) - beskriv så konkret som muligt?

- Hvor ofte?

- Hvad var din rolle?

- Hvordan oplevede du dit samarbejde med Vibeke?

  • Oplevede du, at der skete ændringer i Vibekes opgavevaretagelse i perioden?

Hvis ja:

- Hvilke/hvordan?

- Hvilken indflydelse havde ændringen på opgaveløsningen?

- Hvilken indflydelse havde ændringen på din rolle?

  • Hvornår ophørte jeres samarbejde, eller din rolle i forhold til Vibeke?             

- Hvorfor?

Spørgsmål til kolleger, der pt. gennemgår Vibekes merudgiftssager:

  • Hvordan har kvaliteten været af de sager, du gennemgår? Kan du komme med konkrete eksempler, og er der særlige forhold, du har lagt mærke til.
via Listen To News