Ansatte i kommune skulle svare på byge af spørgsmål fra chef om fyret kollega
Vibeke Lindén er mere chokeret over, at hendes arbejdsgiver kunne finde på at sende spørgsmål rundt om hende, end selve indholdet i kollegernes svar. Privatfoto.
En chef i Allerød Kommune bad udvalgte ansatte om at vurdere en medarbejder, efter hun var blevet opsagt. Fagforening har aldrig set noget lignende, og professor forstår ikke fremgangsmåden.

En chef i Allerød Kommune valgte i november at sende en intern mail med 13 spørgsmål rundt til ti udvalgte medarbejdere. 

Alle spørgsmålene handlede om den 50-årige socialrådgiver Vibeke Lindén, der fem måneder forinden var blevet opsagt med virkning fra årsskiftet.

Vibeke Lindéns fagforening, Dansk Socialrådgiverforening, har rejst en sag på baggrund af opsigelsen. Men det er endnu ikke besluttet, om selve aspektet med spørgeskemaundersøgelsen skal indgå, forklarer Peter Westberg, der er konsulent i Dansk Socialrådgiverforening.

Han er dog meget forbavset over den interne undersøgelse.

- Vi er meget forundrede over, at kommunen gennemfører en spørgeskemaundersøgelse blandt kolleger, efter at de har truffet afgørelse om afskedigelse, og vi har aldrig oplevet noget lignende, siger Peter Westberg til Avisen.dk.

Du kan læse alle spørgsmålene her.

Ikke ulovligt

Avisen.dk er i besiddelse af mailen, hvor de tilsendte spørgsmål og svar fra kollegerne fremgår. Den blev sendt til Peter Westberg, da han står for Vibeke Lindéns sag.

Et af spørgsmålene lyder: "Oplevede du, at der skete ændringer i Vibekes opgavevaretagelse i perioden?".

Professor emeritus ved Aarhus Universitet Ole Hasselbalch er forbløffet over Allerød Kommunes ageren i sagen.

Han beskæftiger sig med ansættelsesret og understreger, at der ikke er noget, der forbyder, at man spørger dele af personalet om en opsagt medarbejder.

Det er dog ganske ualmindeligt, at en chef sender spørgsmål rundt, når opsigelsen er sket, forklarer han. 

- Det er ikke ulovligt, men jeg forstår ikke den fremgangsmåde. Hvis man skal afskedige folk på grund af samarbejdsproblemer, må det skyldes, at nogen henvender sig med samarbejdsproblemer. Man spørger ikke kollegerne, om der er samarbejdsproblemer, siger Ole Hasselbalch.

Trak spørgsmål tilbage

Der har været forsøgt indgået forlig mellem arbejdsgiver og fagforeningen. Foreløbigt uden held.   

Avisen.dk har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Allerød Kommune. Men kommunen ønsker ikke at udtale sig om den konkrete personalesag. Det har heller ikke været muligt at få en generel kommentar.

Ifølge Peter Westberg ønskede Allerød Kommune, at svarene fra kollegerne skulle indgå i vurderingen af sagen.

Men hvis kollegernes udsagn skulle være en del af sagen, måtte den gå helt om, da Vibeke Lindén ikke var blevet partshørt. Af den grund valgte kommunen, at spørgeskemaundersøgelsen alligevel ikke skulle indgå i sagen, forklarer han.

Følte sig krænket

På grund af en bipolar lidelse har Vibeke Lindén i otte år været ansat i et fleksjob, hvor hun blandt andet har arbejdet som handicapkoordinator.

Vibeke Lindén er mere chokeret over, at hendes arbejdsgiver kunne finde på at sende spørgsmål rundt om hende, end selve indholdet i kollegernes svar.

- Jeg forstår ikke, om det er i tråd med kommunes mobbe- og chikanepolitik at udstille en medarbejders handicap. De laver den her spørgeskemaundersøgelse, fordi den skal bruges til en forhandling, men de tilsidesætter fuldstændigt, at de krænker mig, siger hun.

LÆS HELE VIBEKE LINDÉNS HISTORIE

Fagforening kritiserer opsigelsen 

Ifølge Dansk Socialrådgiverforening var opsigelsen uberettet.

- Det er vores opfattelse at kommunen har brudt loven om forskelsbehandling på arbejdsmarkedet ved ikke at tage hensyn til hendes handicap, siger Peter Westberg.

Det er stadig uvist, hvornår sagen bliver afsluttet.

via Listen To News