Kendte chefer raser over ansattes pjæk: Dansk Erhverv kalder det et fælles ansvar

Medarbejder og ledelse har et fælles ansvar for at dæmme op for pjæk, lyder det fra Dansk Erhvervs Tina Buch Olsson. (Foto: Foto: Dansk Erhverv/Presse)

Erhvervskvinderne Mai Manniche og Ilse Jacobsen revser begge danskernes arbejdsmoral. De er for glade for at pjække, mener de. Hos Dansk Erhverv kalder man det et fælles ansvar at dæmme op for pjæk.

Erhvervskvinderne Ilse Jacobsen og Mai Manniche har begge kritiseret danskernes arbejdsmoral. Alt for mange melder sig nemlig syge, når de ikke fejler noget, mener de begge.

Smykkedesigneren Mai Manniche har oplevet flere sygemeldinger, der 'får alarmklokkerne til at ringe', mens Ilse Jacobsen mener, at 'mange melder sig syge med stress, uden at have det'. 

Hos Dansk Erhverv fortæller Tina Buch Olsson, chefkonsulent for HR og Ledelse, at udtalelserne bærer præg af, at der kan være udfordringer i samspillet med leder og medarbejder.

- Deres udtalelser kunne tyde på, at der er en eller anden form for ubalance mellem medarbejder og arbejdsplads. Der er noget, der ikke fungerer. Den ubalance kan skyldes samarbejdet med kolleger, demotiverende opgaver, man ikke har lyst til, at man har for meget at lave - eller andre forhold. Under alle omstændigheder må ubalancen afdækkes, siger Tina Buch Olsson.

"Pjæk er ikke acceptabelt"

En analyse har tidligere vist, at omkring hver femte dansker har meldt sig syg uden at være det. Og hos Dansk Erhverv slår man fast, at det på ingen måder er i orden at melde sig syg, når man ikke er det.

- Det er vigtigt at sige, at pjæk under ingen omstændigheder er acceptabelt. Jeg mener, at uanset om man er fagforening eller arbejdsgiverorganisation, skal man råde medarbejdere til at tage fat om problemerne istedet for at pjække, siger Tina Buch Olsson.

- Det er et fælles ansvar. Ledere er ikke synske, og de kan ikke vide, hvis en medarbejder mistrives eller pjækker. Så det starter hos medarbejderne, der skal gå til lederen, hvis de ikke trives. Men det betyder ikke, at lederne ikke står med ansvaret for at skabe dialog og rammer, der gør, at medarbejderne har lyst til at gå til dem, siger Tina Buch Olsson.

Trivsel er afgørende

Tina Buch Olsson fortæller også, at lederne i Danmark generelt bruger mange ressourcer på at skabe god trivsel.

- Trivsel på arbejdspladsen kan modvirke, at medarbejdere pjækker, og de bliver ikke ligeså syge. Trivsel er derfor afgørende for at skabe de ønskede resultater i virksomheden, siger Tina Buch Olsson.

Og generelt oplever Dansk Erhverv et dansk arbejdsmarked, hvor der er gode forhold for ledere og medarbejdere.

- Generelt oplever vi god moral og trivsel på danske arbejdspladser, Medarbejderne er gode til at gå i dialog med kolleger og ledelse om ting, der ikke fungerer. Medarbejdere i Danmark tager et stort ansvar. De ved godt, at hvis de bliver hjemme, går det udover kollegerne, der skal løbe hurtigere, og at det går udover virksomhedene, fordi der er opgaver, der ikke bliver løst, siger Tina Buch Olsson.

Lederne: Ledelsens ansvar

Direktør i interesseorganisationen Lederne, Henrik Bach Mortensen, mener, at ansvaret i sidste ende altid vil falde tilbage på lederen.

- Sygefravær og arbejdet med sygefravær er først og fremmest et ledelsesansvar. De skal fastlægge en politik og kultur om sygefravær. Ledelsen må tage opgaven på sig med at fastlægge en fraværspolitik. Det er også op til ledelsen at gribe ind, hvis den ikke overholdes, siger Henrik Bach Mortensen.

Hos Lederne anbefaler man, at der opstilles mål for reducering af sygefraværet. Især i den offentlige sektor er det vigtigt at få gjort noget ved voksende sygefravær.

Henrik Bach Mortensen understreger, at det i sidste ende er lederens opgave at undgå pjækkeri. 

- Jeg har ikke noget indtryk af, at der systematisk foregår pjækkeri, og hvis det foregår, har man en ledelse, der er for svag, siger Henrik Bach Mortensen.