Administration 

Nu er mønsterarbejderen Palle død: Fortrød han aldrig tog en pjæk-dag

Palle og pligten. Sådan kunne en biografi om 80-årige Palle Møller Hansen hedde. For Palle har altid været pligtopfyldende og passet sit arbejde til punkt og prikke. (Foto: Foto: Gitte Redder, Avisen.dk)

I mere end et halvt århundrede knoklede Palle Møller Hansen og tog aldrig en sygedag på trods af en lungeskade. Men den høje arbejdsmoral gav bagslag. Derfor var hans budskab til danskerne: Tag hellere en sygedag for meget end en for lidt.  

80-årige Palle Møller Hansen døde på Skejby Sygehus i Aarhus tirsdag 29. januar efter længere tids sygdom. Hans hustru Birthe Møller Hansen har givet tilladelse til, at Avisen.dk genpublicerer portrættet af hendes mand for at ære hans minde. Artiklen blev bragt første gang den 29/12-2018.

Palle var bare en glad knægt på ni år, da han i 1947 fik sit første arbejde. For én krone om dagen kørte han brød ud for bagermesteren i Brammersgade i Aarhus. Om søndagen fik han en daler (to kroner) for at træde hårdt i pedalerne på den tunge budcykel, men så faldt der måske også et stykke wienerbrød af.

I dag er Palle Møller Hansen en 80-årig folkepensionist.  Med stenlunger, iltmaske og erindringer om dengang han var jysk mester i landevejscykling.

Efter et langt arbejdsliv som bagerbud, avisbud, klejnsmed, hyrevognschauffør og svømmehalsassistent havde han sin sidste arbejdsdag i 2007. Efter 60 år på arbejdsmarkedet var Palle Møller Hansen klar til alderdom med fuld tjenestemandspension.   

Men sådan skulle det ikke gå.

- Jeg arbejdede 29 år med at rense filtre i svømmehaller. Og vi brugte det her farlige diatomit-stof, som man slet ikke kunne undgå at inhalere, når man arbejdede med det, siger Palle Møller Hansen.

Arbejdet skulle jo passes

I 1978 slæbte idrætsassistenten, der dengang var hans arbejdstitel, sin første 16 kilos sæk med det finkornede middel diatomit op fra kælderen for at rense filtrene til svømmebassinet i Solbjerg svømmehal. Hver anden uge i de næste mange år skulle filtrene renses.  

- Det støv, der er fint som mel, får man op i næsen. Jeg har fået min dosis gennem årene, pointerer han.

I de første år mærkede han ikke for alvor, at diatomitten var ved at tage livet af ham. Jo, han blev lidt hurtigere træt. Og fik sværere ved at løbetræne sine New Foundlænder-hunde.  Og måtte hive efter vejret, når han skulle passe markerne.

- Jeg har altid været i god form, og så kommer det snigende. Det kniber mere og mere med at få luft, men arbejdet skulle jo passes, siger han.

I juli 1978 begyndte Palle Møller Hansen som teknisk servicearbejder ved den nye svømmehal i Solbjerg. Senere blev han teknisk serviceleder. I 29 år var han ansvarlig for at rense filtrene i svømmebassinet. De farlige diatomit kom ned i lungerne og ødelagde hans jernhelbred. Den tidligere jyske ungdomsmester i landevejscykling har nu stenlunger, og det er mange år siden han sad på en cykelsadel og gav Jørgen Leth baghjul. Foto:privat.

Hans kone Birthe noterer da også, at energien måske ikke var så stor, men hun var ikke for alvor bekymret.

- Palle kom jo aldrig hjem og klagede sig, siger hun og rækker æg og rejer over til journalisten, der er budt til frokost på landejendommen i Østjylland.

34 gange over grænseværdien 

Flere undersøgelser fra Arbejdsmedicinsk Klinik og Arbejdstilsynet fra slutningen af 1980'erne og begyndelsen af 1990'erne konkluderede, at flertallet af idrætsassistenter ved svømmehallerne i Aarhus kommune har symptomer på at have indåndet farlige stoffer.

»Arbejdstilsynets undersøgelse viste, at der fandtes høje koncentrationer af cristobalit i indåndingsluften hos de personer, der skiftede filtre. Der blev målt støv, der var 2.9 til 34.9 gange grænseværdien for diatomit-støv«, hedder det i en rapport fra oktober 1991.

Men den ene arbejdsdag tog den anden. Det ene arbejdsår tog det næste. Fra at have job som teknisk servicearbejder blev han teknisk serviceleder. Og i 1995 bliver Palle Møller Hansen tjenestemandsansat i kommunen.

Man skal melde sig syg, hvis man er syg. Det har jeg lært for sent, men så kan jeg jo forsøge at lære andre det nu.
Palle Møller Hansen, pensionist.

I maj 2003 søgte Palle om at få arbejdsskadeerstatning. Han havde rendt til regelmæssige undersøgelser på lungemedicinsk klinik, for efter 25 års arbejde i svømmehallen var åndedrættet blevet tungere og tungere.

Fik erstatning lillejuleaften 

Lillejuleaften 2003 landede brevet fra Arbejdsskadestyrelsen i København i postkassen hos Palle og Birthe i Solbjerg.

»Vi har i dag truffet afgørelse om varigt mén og tab af erhvervsevne i Deres sag. Vi vurderer, at Deres mén som følge af skaden er 20 procent. Det betyder, at De vil få udbetalt en godtgørelse på 85.610 kroner.«

Palle Møllers Hansens lungefibrose blev anerkendt som arbejdsskade, og det føltes fair og retfærdigt. Det blev en god jul.

I 1962 blev Palle og Birthe Møller Hansen gift i Aarhus. Birthes forældre var ikke med til brylluppet, for 'Palle havde sorte negle, og min far havde bestemt troet, at jeg skulle giftes med en grosserersøn', beretter Birthe. Forholdet mellem Palle og svigerforældrene blev normaliseret, men hjerteligt blev det aldrig. Foto: Gitte Redder, Avisen.dk.

På det tidspunkt var Palle 65 år, og han fortsatte med sit job i Solbjerg svømmehallen. Metoden til at rense filtrene var blevet ændret, så han blev ikke udsat for samme farlige arbejdsmiljø længere.

- Vi skulle jo også bruge pengene, og jeg har jo altid været vant til at arbejde, understreger han og hæver øl-glasset. Det er lørdag, og så spiser han og hustruen altid en god frokost med danske retter og får en pilsner til. Tidligere røg han pibe, men det stoppede i 1988, da lungerne så småt begyndte at hvæse. 

Pligten kalder

Selvom Palle Møller Hansen af og til følte sig sløj og småsyg og efterhånden var langt oppe i tresserne, tog han aldrig en sygedag. Hverken før eller efter han fik tilkendt sin arbejdsskadeerstatning.

Jeg har aldrig nogensinde været sygemeldt på grund af vejrtrækningsproblemer. Ikke en eneste dag. Det faldt mig ikke ind.
Palle Møller Hansen, pensionist.

- Jeg har jo aldrig lagt mig syg, for jeg skulle da passe mit arbejde hver dag. I løbet af de 29 år, hvor jeg arbejdede i svømmehallen har jeg måske i gennemsnit haft en sygedag om året, og det er inklusive den gang, hvor jeg fik et nyrestensanfald, siger han.

- Men jeg har aldrig nogensinde været sygemeldt på grund af vejrtrækningsproblemer. Ikke en eneste dag. Det faldt mig ikke ind. Jeg ville have opfattet det som at pjække, fastslår Palle.

Palles mor har altid sagt til ham, at kunne man gå i byen om natten og drikke en bajer, kunne man også stå op om morgenen og gå på arbejde.
Birthe Møller Hansen, pensionist og gift med Palle.

Ægteparret pointerer, at de er vokset op i efterkrigsgenerationen, hvor der var en høj arbejdsmoral, og hvor det ikke var til diskussion, at man skulle stå op hver morgen, når pligterne kaldte.

- Min svigermor – altså Palles mor – har altid sagt til ham, at kunne man gå i byen om natten og drikke en bajer, kunne man også stå op om morgenen og gå på arbejde. Det lå i opdragelsen, og Palle har altid gjort, hvad hans mor sagde. Den der høje arbejdsmoral har man ikke kunnet pille ud af ham, fortæller Birthe.

Men i dag fortryder Palle bitterligt, at han ikke tog flere sygedage. Han havde en klar forventning om, at han ville få fuld tjenestemandspension, når han stoppede med at arbejde, fordi der i det såkaldte tjenestemandsregulativ anføres, at "Ved skade i arbejdstiden ydes altid fuld pension".

Kald det bare nedslidning, siger Palle Møller Hansen. I årtier har han været udsat for asbest og siden det farlig stof diatomit, også kaldet kiselgur. I dag har han stenlunger og er på ilt 24 timer i døgnet. Foto: Gitte Redder, Avisen.dk

Men Aarhus kommune tilkendte ham kun delvis tjenestemandspension i stedet for fuld pension.

- Det hævner sig nu, at jeg aldrig har meldt mig syg på grund af mine dårlige lunger. Om det så skal kaldes sygedage eller pjækkedage, ved jeg ikke, men i hvert fald skulle jeg ikke have haft den høje arbejdsmoral, fastslår han.

Begrundelsen for ikke at få fuld tjenestemandspension har han sort på hvidt: Palle Møller Hansen har aldrig været sygemeldt på grund af arbejdsskaden. Dertil kommer, at han er ikke blevet afskediget på grund af utjenstdygtighed forårsaget af tilskadekomst i tjenesten, men har selv sagt sin stilling op.  

Palle Møller Hansen klagede til Aarhus Kommune over kun at få tilkendt delvis tjenestemandspension. Og han opsøgte sin fagforening FOA. Og han fik en advokat på. Lige meget hjalp det. Juraen var ikke på hans side.

"Der er ikke grundlag for at ændre beregningen af din tjenestemandspension," fremgår det af et af de mange dokumenter, som han og Birthe sirligt har samlet i et kæmpe ringbind.

- Jeg er skuffet. For jeg har ødelagt mit helbred ved at arbejde for kommunen. Det er uretfærdigt, og som arbejdsgiver har man jo også pligt til at handle, hvilket Aarhus Kommune ikke gjorde, siger han.

Var med til at bygge færgen Prins Bertil 

I flere år kæmpede han for at få genoprejsning.

"Svær restriktiv lungefunktionsnedsættelse med svær diffusionspåvirkning. Dette medfører svært begrænset gangfunktion," fremgår det af en helbredserklæring fra hans læge i 2015, da han igen forsøgte at ændre afgørelsen.

Kampen har været forgæves. Og nu er den forældet. Men i stedet for at være bitter, kan han jo lære fra sig til unge generationer. Det er hans mission, og derfor ringede han til Avisen.dk, da han læste om gummistøvle-dronningen Ilse Jacobsen, der beskyldte sine ansatte for at pjække.

 

Når en direktør bliver fyret, får han et gyldent håndtryk. Men når man siger sit eget job op efter 29 år uden sygdom, får man ikke noget.
Palle Møller Hansen, pensionist.

- Nogle arbejdsgivere siger jo, at danskerne arbejder for lidt og pjækker for meget. Men min erfaring er, at de fleste danskere er lidt ligesom mig og passer deres arbejde, også selvom de er syge. Det skal de ikke. Man skal melde sig syg, hvis man er syg. Det har jeg lært for sent, men så kan jeg jo forsøge at lære andre det nu, siger han. 

Palle er glad for fortælle om sit arbejdsliv.  

- Jeg har jo også været udsat for asbest, da jeg i mine unge dage arbejdede som klejnsmed på DSB’s centralværksted i Aarhus. Og jeg har også arbejdet på Flydedokken i Aarhus med at bygge færger. Blandt andet Prins Bertil. Og jeg har lagt fjernvarme i beboelsesejendomme og var med til at bygge Hotel Atlantic nede på havnen. Skibsrederen kom og gav øl en gang om måneden, beretter han.

Harm over gyldne håndtryk 

Palle beretter også om ægteskabet med Birthe. De blev gift i 1962 og har for længst holdt guldbryllup. Uden Birthe havde urimeligheden med ikke at få fuld tjenestemandspension føltes værre, forklarer han. Og peger over på Jyllands-Posten, som han holder i weekenden og nærlæser.

- Når en direktør bliver fyret, får han et gyldent håndtryk, kan jeg læse i min avis. Men når man siger sit eget job op efter 29 år uden sygdom, får man ikke noget, og det gør mig rasende. Som dreng var jeg spejder og lærte, at man skal gøre sin pligt og kræve sin ret. Jeg gjorde min pligt, men det med retten ved jeg ikke helt, siger han.

Iltflaskerne har deres faste plads i Palle og Birthes hjem lidt udenfor Solbjerg. Lungesygeplejersken kommer på besøg en gang imellem for at tjekke, at alt fungerer. Foto: Gitte Redder, Avisen.dk

Slangen fra iltapparatet er ikke mange meter lang. Så Palle Møller Hansen kommer kun lige akkurat ud på gårdspladsen for at sige farvel. Stokken er i den ene hånd og slangen i næsen. Men med et fast håndtryk.

en mand
Kendte

Mads Langer

er blevet skilt

en bjørn
Dyreliv

500 bjørne skal aflives

en person i et par cowboybukser
Livsstil

Skal beskidte
jeans vaskes?

en bil pakkes til ferien
Krimi

Sådan snyder du tyven

en tallerken mad
Sundhed

Kost kædes sammen
med hjernesygdomme

Nyheder

Retssag mod Trump
afvist af dommer udpeget
af ekspræsidenten

billede af en politibil
Krimi

Hoppede og
trampede på offer

En hånd med flere lottokuponer.
Nyheder

Her bor to nyslåede

millionærer 

en mand på en talerstol
Nyheder

Donald Trump trækker
danske aktier i rødt

fra Den Sorte Svane
Krimi

Efter "Den sorte svane":

Vil tage Lise Roulunds

advokat-titel

Piller og stetoskop på et bord.
Sundhed

Derfor hjælper

jodtabeletter ikke

hvis du er over 40 år

Folk på lossepladsen
Nyheder

Indrømmer 42 drab -

fundet på losseplads

Krimi

Havde 2100 kanonslag

Lisbet Dahl i Tivoli
Kendte

Lisbet Dahl taler

ud efter

hjerteoperation

Broen hvor kufferterne blev fundet
Nyheder

Kuffert-drabene:

Tidligere bofælle

sigtet

Mette Frederiksen
Krimi

Kræver skærpet straf

for vold mod Mette

En kvinde med en iPad
Nyheder

Danskere går forgæves

- ingen vil sælge

Nordea
Nyheder

Tjener knap

ti milliarder

Folk på stranden
Nyheder

Nu bliver det op

til 25 grader

Biden sidder og taler i en stol i det ovale værelse
Nyheder

Uklart om gerningsmand

fik hjælp til skyderi

Trump efter skuddet
Nyheder

Konspirationsteorier

breder sig efter

Trump-attentatforsøg

kød
Nyheder

Populær slagter
meldt til politiet

spillere i jubel
Sport

Spanien vinder EM
for fjerde gang

Nyheder

Mystik om mistænkt
bag Trump-skyderi

en person med et betalingskort
Nyheder

Hver anden kender ikke Visa/Dankort-fælde

varer i en butik
Nyheder

Her åbner
lavpriskæde 

otte nye butikker

en grupper personer
Kendte

Beverly Hills 90210-stjerne er død

cykelryttere
Sport

Pogacar erkender: Var på grænsen da Vingegaard angreb

politi på gerningssted
Nyheder

Tre fundet

dræbt i villa

to cykelryttere
Sport

Vingegaard igen sat
til vægs af Pogacar

en mand vinker til publikum
Nyheder

LIVE: 
20-årig attentatmand
havde sprængstoffer

to mænd i ens tøj
Kendte

Tvillinge-Torben vil giftes

to personer i vandet
Nyheder

Store regnskyl giver
dårligt badevand
flere steder i landet

barn med paraply
Nyheder

Trist nyt fra DMI:

Sol, byger og regn

cykelrytter med mundbind
Sport

Mundbindet gør comeback 

politibiler
Krimi

Ville se til kat: 

To hastet på hospitalet

Nyheder

Skød mod Trump

fra mindst 120 meter

bombet gaza
Nyheder

Hamas:

Militærchef i god behold

Nyheder

Et angreb på demokratiet

mand
Nyheder

FBI bekræfter:

Gerningsmand er 20-årig

en mand
Nyheder

Trump såret af skud

billede af politibil
Krimi

Tre tilsyneladende tilfældige er blevet stukket ned i København

mand på båre bæres ind i helikopter
Nyheder

Var levende

begravet i 48 timer:

Fundet i live

Nyheder

Nu gælder skybrudsvarsel

kun i fire kommuner

365discount-butik set ude fra
Nyheder

Her er listen:

Disse 11 butikker lukker

kvinde retter på sine briller
Nyheder

Amerikansk sexguru er død

Sport

Vingegaard taber tid i bjergslag

Smilende kvinde på den røde løber
Kendte

Masterchef-dommer er blevet gift

Lottokupon og kaffekop på bord
Helt vildt

Vandt en million midt i arbejdstiden

Portræt af kvinde
Sport

Minister springer i Seinen 

Krimi

Politi fandt pistol

i lejlighed:

Mand anholdt

tre mænd ved nogle biler
Kendte

Nu er det helt slut

en tennisspiller på banen
Sport

Djokovic måber over sin finaleplads: Det er surrealistisk

nationalbanken i Norge
Nyheder

De ligger inde med ugyldige pengesedler for 5 milliarder

En rød bil
Biler

Ford Capri vender tilbage

ulykke på vejen
Krimi

Fem personer i kritisk tilstand efter trafikulykke 

Et par på den røde løber
Kendte

Eddie Murphy gift igen

en kvinde fotograferer på en strand
Debat

Sommeren er fyldt med uforglemmelige øjeblikke: Men ikke alle bør deles online

to cykelryttere knokler derudaf
Sport

FAKTA: 14. etape i Tour de France

en ulykke med røg fra brændende køretøjer
Krimi

30-årig motorcyklist dræbt på stedet

mørke skyer på himmelen
Nyheder

Det vilde vejr bliver formentlig ikke så slemt alligevel

to mennekser krammer hinanden
Kendte

Alec Baldwin: Sigtelse frafaldet

nedstuyrtet fly
Nyheder

Tre dræbt i flystyrt 

mand og kvinde
Kendte

Martin Brygmann: 

Støttes af datteren

telt og mand
Nyheder

Gør klar til skybrud 

mand og kvinde
Kendte

Vild med dans-familien

i stor fælles sorg

mel på bord
Nyheder

Trækkes tilbage: 

Spis det ikke

kvinde
Kendte

Dansk tv-vært ramt af kræft

vandløb over sine bredder
Nyheder

Før skybrud:

Pas på skadeligt kloakvand

kvinde
Kendte

Dansk kendispar skal giftes

logo på retsbygning
Krimi

Far dømt for vold

mod kone og børn

Nyheder

Klar til oversvømmelser

mammutter
Helt vildt

Et skridt tættere på at

genoplive mammutten

politibil med påskriften politi
Krimi

Bjarne tjente 2,9

millioner på hvidvask

fire personer bader
Sundhed

Sådan undgår du at

bade i forurenet vand

par smiler
Kendte

Megabryllup med Tony Blair

og Kim Kardashian

mand med rød kasket
Nyheder

Trump håner Biden: 

- Godt klaret

cykelrytter
Sport

Stjerne ude af Tour de France

kvinde poserer
Kendte

Shakira scorer dansk

dansestjerne