Kameraer opklarer kriminalitet

Jeg forstår godt, at nogle kan være skeptiske over for at udvide adgangen til at foretage tv-overvågning. Jeg har tidligere også selv været skeptisk, men når jeg nu alligevel fremsætter et lovforslag, der betyder, at bl.a. banker og butikker får mulighed for at tv-overvåge indgange og facader med optagelse af billeder, så skyldes det, at vi samtidig sikrer, at optagelserne ikke misbruges. Blandt andet bliver det et lovkrav, at optagelserne skal slettes efter maksimalt 30 dage. Desuden er det som udgangspunkt kun politiet, der kan få adgang til optagelserne med henblik på efterforskning af en forbrydelse.

 

Udvidelsen skal også ses i det lys, at det allerede i dag er lovligt for en række erhvervsdrivende at overvåge egne indgange og facader med kamera – man må blot ikke optage billederne. Det får man blandt andet nu mulighed for, og jeg er sikker på, at de nye regler vil betyde, at politiet får lettere ved at opklare en række forbrydelser. Det skaber tryghed for alle – på nær forbryderne.

 

Jeg vil dog gerne understrege, at det sidste, jeg ønsker, er et overvågningssamfund. Der skal ikke opsættes kameraer på ethvert gadehjørne. Vi har vores frihed, og den skal vi bevare. Det er præcis derfor, at regeringen har besluttet, at kommunerne – som andre ellers ønsker – ikke skal have udvidet adgang til at foretage tv-overvågning. Vi handler med andre ord med omtanke.