Tæt på verden Kære uland! Du er for rig - kassen er lukket
EU fokuserer sin bilaterale bistand fra 2014 på de fattigste lande. CC BY via flickr.com Adeel Anwer
Nu må 19 lande klare sig selv, mens EU som Danmark fokuserer på de fattigste.

EU stopper med bistand til 19 nyrige lande for i stedet at lægge vægt på de fattigste. EU-kommissionens 2014-20 budget omfatter ikke direkte hjælp til lande som Indien, Kina og Brasilien.

De nyrige har alle en solid vækst i deres økonomier og de største er sådan set rige nok til at kunne støtte Europa i at løse regionens gældsproblem. 

EU mener, at selv om der er enorme lommer af fattigdom i disse lande, betyder bistanden fra EU så lidt, at den dårligt kan føles. Nu må de klare sig selv, mens EU som Danmark fokuserer på de fattigste.

Stor pengekasse

EUs 27 medlemslande er verdens største leverandør af hård valuta til verden. Sidste år blev der givet 53,8 milliarder Euro fra unionen, hvoraf en femtedel blev håndteret af kommissionen.

Der er tale om ny prioritering for direkte bistand men ikke overordenede problemer som uddannelse, klimaforandringer og fødevaresikkerhed. 

Her kan de uheldige nyrige regne med, at der stadig kan tilflyde dem Euroer. Financial Times opgiver støtten til Indien til 365 millioner Euro for 7-års perioden op til 2013. Derefter slukkes for pengestrømmen.

De lande, som nu ikke mere kan regne med direkte bistand fra EU er udover Indien, Kina og Brasilien er Iran, Malaysia, Maldiverne, Thailand, Kasakstan, Indonesien, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Mexico, Panama, Peru, Uruguay og Venezuela.

Budget

Udviklingshjælp i traditionel forstand skulle lande på 23 milliarder Euro. Lande tæt på Europa kan regne med 18 milliarder og kandidater til medlemsskab vil få 14. 

Herudover satser EU-kommissionen med ”mindre” beløb til stabilitet, demokrati og menneskerettigheder, samarbejde om f.eks. a-kraft og Grønland (219 millioner).

Der er stadig sat 34 milliarder EUro af til Den Europæiske Udviklingsfond.

Tæt på verden

En af landets mest erfarne u-landsjournalister, Dan Larsen, skriver nyheder om de fattige lande for Avisen.dk. Danida bidrager til projektet.