Jacob Jensen og Mads Skjern

Med undren kan man konstatere, at Venstres erhvervsordfører, Jacob Jensen, der også er kontorchef i A.P. Møller-Mærsk, anklages for ensidigt at favorisere Dansk Supermarked, der er ejet af A.P. Møller-Mærsk, i sit synspunkt om helt at ville afskaffe lukkeloven, hvilket ville passe Dansk Supermarked fortræffeligt.

Man undres, fordi Jacob Jensen jo er købmand og repræsenterer sit kræmmerparti på tinge. Derfor er det ærlig snak: Enhver i butikken må varetage butikkens interesser.

Og derfor er vi endnu en gang tilbage ved udgangspunktet: Skal vi solidarisk deles om opgaverne og udgifterne, med de mange problemer, det medfører? Eller skal vi, som Jacob Jensen og Mads Skjern, med de glæder det måtte medføre, hytte vort eget skind? Som ansvarlig deltager i det politiske liv mener jeg, at den først skitserede mulighed er den, der kan bære os videre og derfor er den mest tillokkende.