Ingen undskyldning for at give kvinder mindre i løn

Nu er der er ingen undskyldning for ikke at give mænd og kvinder samme løn for samme arbejde. Sammen med lønmodtagerne og arbejdsgiverne i LO og DA og Beskæftigelsesministeriet har jeg udarbejdet en guide om ligeløn, som skal hjælpe virksomhederne til at afskaffe løngabet mellem de kvindelige og mandlige medarbejdere.

Guiden giver nogle gode redskaber til at gennemskue, hvordan forskelsbehandling kan dukke op, når virksomhederne uddeler efteruddannelse, forfremmelse og løntillæg. Virksomhederne kan også læse om, hvordan de kortlægger løn og om hvilke faldgruber, der kan være i deres personalepolitik.

Det er på virksomhedsniveau, problemet skal løses, og derfor er det også positivt, at DA og LO var med til at udvikle guiden.

Nu er det op til virksomhederne at tage fat om problemet der, hvor det er nemlig når de forhandler løn og tildeler forskellige goder til medarbejderne ude på arbejdspladserne.

Lige arbejde fortjener lige løn.