Gjensidige Forsikring Hver tredje frygtede flere trafikulykker. Men kørekort til 17-årige har ikke givet flere skader
Fotograf: Benjamin Voros
Ny undersøgelse fra Kantar Gallup viser, at mange danskere forventede, at trafikken ville blive farligere, når den tre-årige forsøgsordning med kørekort til 17-årige blev sat i kraft. Men siden årsskiftet, hvor ordningen blev indført, har Gjensidige har ikke fået anmeldt én eneste skade med 17-årige billister.
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.
Mere usikker trafik, flere ulykker med unge bilister og flere dødsfald i trafikken. Det var nogle af forventningerne til ordningen, som nu gør det muligt for 17-årige at tage kørekort. Det viser en undersøgelse, som Kantar Gallup har lavet for Gjensidige Forsikring.

En ud af fire forventede nemlig mere usikker trafik, en ud af tre troede på flere trafikuheld med unge bilister og en ud af 11 forventede flere dødsfald i trafikken. Men skadetal fra Gjensidige for årets første fem måneder viser, at der ikke er anmeldt én eneste skade forårsaget af 17-årige bilister.

"Noget af det vigtigste i trafikken er erfaring. Derfor synes jeg, at det er en rigtig god idé, at vi nu giver unge under 18 mulighed for at få kørekortet tidligere, så de under ordnede forhold kan få mere erfaring bag rattet. Det kræver nemlig øvelse, at kunne begå sig sikkert i trafikken. Derfor er det positivt, at de danske forældre nu har mulighed for hjælpe de unge til at få mere erfaring, inden de sendes alene afsted i bilen," siger Henrik Sagild, skadedirektør i Gjensidige Forsikring.

Erfaring reducerer risikoen for uheld

Gjensidiges erfaringer fra Norge viser, at vi kan forvente færre uheld på vejene, hvis de unge hurtigere får erfaring med biltrafikken. Årsagen til, at mange unge er involveret i trafikuheld, er nemlig ikke deres alder. Det er antallet af km, de har tilbagelagt som bilister. Og erfaringerne fra Norge viser, at så snart de når 5.000 km, reduceres risikoen for at blive involveret i et uheld markant

"I vores skadebehandling ser vi en tydelig sammenhæng mellem uheld og manglende erfaring. Derfor håber jeg også, at evalueringerne af forsøgsordningen er positive. For det gælder bare om at få de unge bilister ud på vejene, så de kan få oparbejdet erfaringen," siger Henrik Sagild.

Læs mere om kørekort til 17-årige og find gode råd på vores temaside: https://www.gjensidige.dk/privat/forsikring/bilforsikring/k%C3%B8rekort-til-17-%C3%A5rige

Undersøgelsen er foretaget af Kantar Gallup for Gjensidige Forsikring i februar 2017 blandt 1062 repræsentativt udvalgte danskere.

Hvad synes du om ordningen om, at unge under 18 år fra årsskiftet har kunnet tage kørekort?

Det er en god idé: 36 %

Det er en dårlig idé: 42 %

Ved ikke: 21 %

Hvilke konsekvenser tror du ordningen får for trafikken?

Mere usikker trafik: 23 %

Flere trafikuheld med unge bilister: 29 %

Flere dødsfald i trafikken: 9 %

Mere sikker trafik: 9 %

Færre trafikuheld med unge bilister: 21 %

Jeg tror ikke, at det vil ændre noget: 27 %

Andet: 2 %

Ingen af ovenstående: 1 %

Ved ikke: 7 %

Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.