Hver tiende barn bliver seksuelt misbrugt
Hver eneste dag bliver mindst ét barn voldtaget eller seksuelt krænket af en voksen.

Hver eneste dag og nat bliver en lille dreng eller pige voldtaget, befamlet eller udsat for forbudte lege.

Det viser de over 400 anmeldelser af seksuelt misbrug af børn, der er årligt. Men det tal dækker over et ukendt antal børn, der gemmer sig under deres dyner eller græder stille i triste sandkasser.

»Der er rigtig mange børn, der aldrig fortæller om overgrebene, derfor er der ingen, der ved præcist, hvor mange der bliver misbrugt,« siger Bodil Dichow, der er leder af Thora-centret, der er et af mange steder, der hjælper seksuelt misbrugte.

De fleste vurderer dog, at det reelle antal misbrugte børn er hver tiende.

I løbet af kun seks måneder sidste år ringede 2148 børn til Thora Centret.

»Mindst 500 af dem handlede om meget voldsomme seksuelle overgreb,« fortæller Bodil Dichow.

På trods af det er der årligt kun 400 til 500 anmeldelser om seksuelle overgreb mod børn. Det svarer til, at mere end et barn hvert eneste dag bliver seksuelt misbrugt af en voksen.

Undersøgelser af piger i folkeskolens 9. klasser viste, at 15,9 procent af dem havde været udsat for strafbare seksuelle overgreb. For drengenes vedkommende drejede det sig om 6,7 procent, der havde været udsat for meget alvorlige seksuelle overgreb.

via Listen To News