GUIDE Hvad er ATP?
Vi betaler alle sammen til det, men hvad er ATP egentlig for en størrelse? Hvad er ATP-bidrag, og hvorfor blev ATP oprettet i første omgang? Avisen.dk giver dig overblikket.

Arbejdsmarkedets Tillægspension, eller ATP som det kaldes i daglig tale, blev oprettet ved lov i 1964 for at sikre, at også lavtlønnede, der udelukkende kunne se frem til en folkepension, ville få en værdig alderdom.

ATP er nemlig en lovpligtig pension, som næsten alle danskere er omfattet af. En fuldtidsansat indbetaler i dag 284 kroner om måneden til ordningen, hvoraf 2/3 betales af arbejdsgiveren, a-kassen eller kommunen, mens den sidste tredjedel betales af borgeren selv.

Alle satser i artiklen er senest opdateret februar 2018.  

Hvad er ATP-bidrag? 

Når man kigger på sin lønseddel, er ATP-bidraget det beløb, som du indbetaler til pensionsordningen. Beløbet fungerer som en helt almindelig pensionsindbetaling, og desto tidligere, du begynder at indbetale, jo større er afkastet.

Alligevel er ATP’s slogan ”Livslang pension” lidt misvisende. For selv hvis du indbetaler hele livet, hvilket de fleste danskere gør, er der tale om et beskedent tillæg til folkepensionen, og hvis du har en privat pensionsopsparing, vil ATP sandsynligvis ikke spille den store rolle. 

De fleste danskere indbetaler nemlig væsentligt mere end 284 kroner om måneden til deres private pensionsopsparing.

Hvor meget kan jeg få i ATP?

Det maksimale beløb du kan få udbetalt, hvis du går på pension i dag, er 28.800 kroner om året.

Det beløb kan sagtens være mindre, hvis du ikke har betalt til ATP hele livet. Hvis din årlige ATP-pension ligger på mindre end 2.500 kroner, vil du slet ikke få det udbetalt som månedlig ydelse, men derimod som et engangsbeløb, når du når folkepensionsalderen.

Hvem betaler til ATP? 

Alle danskere over 16 år, der arbejder minimum ni timer om ugen, betaler som udgangspunkt til ATP.

Betaler kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere så ikke til ATP, tænker du måske. 

Men det gør de faktisk. Da tillægspensionen er tiltænkt som supplement, vurderede man nemlig, at det var særlig vigtigt at også denne gruppe indbetaler.

I de tilfælde vil de 2/3 dele af beløbet blive indbetalt af a-kassen, hvis man er dagpengemodtager, eller af kommunen, hvis man modtager en social ydelse.

Den eneste gruppe af arbejdere, der er fritaget for ATP, er selvstændige. De kan dog vælge at lave frivillige indbetalinger.

 

Kilder: Borger.dk, ATP.