HK/Danmark HK Stat: Løfterig plan kræver rekruttering i stor stil
Rita Bundgaard, formand for HK Stat.
Regeringen har sat det lange lys på og lagt en løfterig plan for den nødvendige reorganisering af Skat. Den kommende rundflytning bliver hård kost for medarbejderne. Med den påkrævede udvidelse af antallet af medarbejdere bliver der tale om en kæmpe rekrutteringsopgave, som HK gerne hjælper med, siger Rita Bundgaard, formand for statens og Skats HK'ere.
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.
- Denne genopretning af vores skattevæsen rummer perspektiver for hele samfundet. Det er afgørende for både tilliden til Skat og for finansieringen af vores velfærdssamfund, at Skat kommer til at fungere igen.

Sådan siger Rita Bundgaard, formand for HK Stat, om regeringens planer for at splitte Skat op i syv nye styrelser med hver sin særlige opgave og hver sin direktør. Men som én juridisk enhed. Samlet vil det nye Skat med godt 8.500 årsværk have omkring 2.000 flere medarbejdere end det nuværende.

Fx vil en ny gældsstyrelse med hovedsæde i Middelfart ifølge HK Statbladets oplysninger have 1.500 medarbejdere, mens en kommende ejendomsstyrelse i Roskilde vil have cirka 650 medarbejdere på lønningslisten. I Aarhus vil en toldstyrelse få omkring 600 ansatte, mens en ny motorstyrelse med hovedsæde i Aalborg får 275 ansatte.

- Ideen om at sikre de nye styrelser fokus på hver deres kerneopgaver og på at styrke fagligheden lyder fornuftig. Men oprettelsen og den geografiske spredning af de mange nye styrelser vil medføre, at et endnu ukendt antal af Skats medarbejdere skal flytte med til en ny arbejdsplads, konstaterer Rita Bundgaard.

I planen for det nye Skat lægger skatteministeren op til, at færrest mulige ansatte skal flytte. Det signal glæder fagforeningslederen. Men planen viser alligevel, at der bliver tale om meget omfattende flytninger. Fx skal medarbejderne i den nuværende Skat Inddrivelse og kommende gældsstyrelse med hovedkvarter i Middelfart flytte fra 22 adresser til 6 - i Thisted, Grenaa, Ringkøbing, Tønder og Roskilde.

- Mange medarbejdere i Skat har tidligere været gennem store og belastende flytterunder. Jeg kan kun opfordre Skats ledelse til hurtigst muligt og i samarbejde med medarbejdernes repræsentanter at skabe klarhed over, hvem der skal flytte hvorhen og hvornår, siger Rita Bundgaard.

- Der kan for medarbejderne i Skat være længe til udgangen af 2017, hvor man ifølge planen forventer at kunne give den enkelte besked om fremtidigt job og placering. Nu og fremover har Skat og medarbejderne brug for vished om fremtiden, ro og stabilitet, når de skal realisere den langsigtede plan, understreger HK Stat-formanden.

Hun forventer og appellerer til, at den brede politiske opbakning til at styrke Skat vil sikre finansiering af den nødvendige udvidelse af medarbejderstaben - og at den nye plan for reorganisering også holder efter et kommende folketingsvalg.

4.000 nye medarbejdere i løbet af få år

Beslutningen om at genbemande Skat med omkring 2.000 nye medarbejdere vil sammen med den forventede naturlige afgang på andre 2.000 frem til 2021 betyde et stort behov for nye folk.

- Der bliver tale om en meget omfattende rekrutteringsopgave. I HK har vi gode erfaringer med at hjælpe blandt andre statslige arbejdsgivere med at rekruttere de rette medarbejdere i forbindelse med den udflytning af arbejdspladser, som er i gang i øjeblikket. Vores jobbørs vil også være klar, når Skat skal bemande sine nye styrelser, siger, Rita Bundgaard.

Nye arbejdspladser i provinsen bedre end udflytning

Regeringen vil placere Skats nye styrelser uden for København. De nye styrelser i provinsen bliver Skats bidrag til den udflytningsrunde, som regeringen lægger op til i 2018.

- Det er et fornuftigt princip altid at overveje, hvor nye statslige arbejdspladser med fordel kan placeres. Og det er bedre at placere nye styrelser og nye arbejdspladser i en given by end at rykke eksisterende arbejdspladser op med rode, siger Rita Bundgaard med henvisning til den udflytning af 3.900 statslige arbejdspladser, som nu er halvvejs gennemført.

Drop fortsatte besparelser

Rita Bundgaard understreger, at investeringen i at genoprette Skat koster mange penge, både nu og fremover. Derfor opfordrer hun politikerne til at droppe omprioriteringsbidraget på 2 procent om året for hele det nye skattevæsen.

- Omprioriteringsbidraget er en besparelse på 2 procent om året, og når politikerne bevilger ekstra milliarder og samtidig lader omprioriteringsbidraget fortsætte, tager de reelt med den ene hånd, mens de giver med den anden, siger Rita Bundgaard.

HK Stat har gennem et årti har advaret om konsekvenserne af at spare Skat i stykker. Fagforeningen organiserer omkring 1.500 chefkonsulenter, it-specialister, fag- og specialkonsulenter, funktionsledere, assistenter og andre faggrupper i Skat.
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.