HK/Danmark HK: Gode anbefalinger til trepartsforhandlinger om uddannelse
Ekspertgruppen for efter- og videreuddannelse anbefaler regeringen at satse på uddannelse til alle hele livet i trepartsforhandlingerne. Og det er godt, mener HK-formand Kim Simonsen. Men han frygter, at nogle af anbefalingerne kan ødelægge mulighederne for efteruddannelse i servicebranchen
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.
Man skal kunne uddanne sig hele livet, og det skal være nemt for den enkelte med én indgang til uddannelsessystemet at finde præcis den retning og den uddannelsesinstitution, der er den rette. Samtidig skal efter- og videreuddannelsessystemet kunne bruges af alle, der har behov for det.

Sådan lyder de overordnede linjer og anbefalinger i den rapport, som regeringens ekspertgruppe for efter- og videreuddannelse i dag har offentliggjort.

Og dem hilser HK velkommen:

- Arbejdsmarkedet udvikler sig med stor hast, så det er helt nødvendigt med livslang læring. Vi tror på uddannelse til alle hele livet. Den holdning trænger meget tydeligt igennem hele ekspertgruppens rapport, så det kvitterer vi for, siger Kim Simonsen, formand for HK.

Men at HK-formanden er enig i de overordnede linjer betyder ikke, at han finder alle udvalgets anbefalinger for helt uproblematiske.

Rapporten giver i alt 13 anbefalinger forud fra trepartsforhandlingerne mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter, og nogle af dem vil betyde store omvæltninger for det såkaldte AMU-system, der udbyder korte, erhvervsrettede kurser.

- Vi er helt enige med eksperterne i, at AMU-systemet har brug for en gennemgående oprydning, men jeg kan frygte, at anbefalingerne på AMU-området i værste fald kan betyde, at dele af servicebranchen ikke får det nødvendige udbud af AMU-kurser og medføre et fald i efteruddannelsesaktiviteten på området.

Ekspertrådets anbefalinger vil nu blive givet videre til regeringen, der på grundlag af rapporten vil skrive et kommissorium for de kommende trepartsforhandlinger.

- Jeg ser frem til at læse det kommissorium. Ekspertgruppens rapport, synes jeg, giver et godt grundlag for at skrive det, hvis blot de tænker ind, at der ikke må ske forringelser for enkelte brancher, siger Kim Simonsen.
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.