Hjemløse skal tælles i mandtal
Socialministeren vil vide hvor mange hjemløse, der findes i Danmark, og hvilke problemer de slås med.

En hjemløs, to hjemløse, tre hjemløse. Socialminister Eva Kjer Hansen vil nu bruge en million kroner på at finde ud af, hvor mange hjemløse, der findes i Danmark, skriver Berlingske Tidende.

Optællingen har til hensigt at give indblik i hvem de er, og hvor stort behovet er for nye boliger er, siger Eva Kjer Hansen.

»Når vi ser, hvor mange der benytter forsorgsorgshjemmene, så der det tal faktisk konstant over de seneste år til trods for, at vi bygger skæve huse og udslusningsboliger og i det hele taget har fokuseret meget på at lave sådanne specielle boligtyper. Derfor er det lidt overraskede at se, at antallet, der benytter forsorgshjem, er så konstant,« siger hun til Berlingske.

Optællingen skal hjælpe kommunerne, der har fået til ansvar at fastsætte lokale målsætninger for, hvad de vil gøre for at styrke indsatsen på udsatteområdet.

Initiativet vækker tilfredshed hos formanden for Rådet for Socialt Udsatte, Preben Brandt. Han mener, at man ikke kan sænke antallet af hjemløse, uden at vide, hvor mange der er.