Så uenige er de: Det mener partierne om pensionsalder
Tre centrale aktører i debatten om differentieret pensionsalder. Foto: Søren Bidstrup/Ritzau Scanpix
Debatten om danskernes pensionsalder buldrer afsted. Torsdag har beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen indbudt til forhandlinger. Læs om fronterne i den gnistrende debat.

Skal mureren med den dårlige ryg have ret til at gå på pension før juristen? Og hvad med den psykisk nedslidte gymnasielærer?

Debatten buldrer afsted. Over aftensmaden i familien. Blandt kolleger i kantinen. På chefgangen. I regering og opposition. Danskernes pensionsalder bliver et af de helt store temaer i den kommende valgkamp.

Avisen.dk giver overblikket over, hvor partierne står, og hvad de mangler at give svar på.

Socialdemokratiet: Mette F. kickstartede debatten

Det er lykkedes formand Mette Frederiksen at kickstarte debatten om nedslidning og pensionsalder. Partiet foreslår en ny ret til tidlig folkepension. Retten skal både gælde lønmodtagere, der er nedslidte, og dem som har været længst tid på arbejdsmarkedet, fordi de typisk startede i en meget ung alder.

Mette Frederiksen har ikke leveret noget klart svar på, hvor mange år på arbejdsmarkedet, der skal til, før pensionen er hjemme. 'Mere end 40 år,' har hun talt om. 'Objektive kriterier' skal afgøre, hvem der gå to eller tre år tidligere på pension. S-udspillet er af Venstre blevet betegnet som valgflæsk, mens Enhedslisten mener, at der er tale om vildledning, fordi den nye tidligere tilbagetrækning ifølge S-formanden kun er to-tre år før de gældende regler. Det kan betyde, at en 39-årig murer først kan gå på pension tæt på 70 års fødselsdagen, lyder kritikken fra venstrefløjen.

Mette Frederiksen vil drøfte den præcise udformning af en ny differentieret pension med arbejdsmarkedets parter, men er også parat til en aftale inden et valg. Mest sandsynligt er det dog, at debatten, hvor Mette Frederiksen føler sig på hjemmebane, bliver en del af valgkampen.

Dansk Folkeparti: Differentieret pensionsalder bør gennemføres

Efter en umiddelbar lunken modtagelse af Socialdemokratiets udspil, blandt andet med beskyldninger om valgflæsk, rykkede Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, efter en uge ud med sin støtte til differentieret pension. Uanset hvem der vinder valget, bør differentieret pensionsalder gennemføres, lod DF-formanden forstå.

Over for Avisen.dk konkretiserede Thulesen Dahl, at han forestiller sig en løsning, hvor den nedslidte murer eller fabriksarbejder får en rettighed til at trække sig tidligere tilbage, mens gymnasielæreren, der er gået ned med stress, skal igennem en individuel vurdering.

Og så er det klart, pointerer Thulesen Dahl, at det handler om, hvor mange år mureren rent faktisk har været murer - 'og ikke har holdt en pause på 20 år, hvor man har solgt tøj, og så hopper tilbage, så man kan kvalificere sig til en tidlig folkepension.'

DF-formanden har erklæret, at han er klar til at gå til valg på, at der skal indføres differentieret pensionsalder.

At debatten er uforudsigelig viste sig dog tirsdag, hvor Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti gik i Folketingssalen med hver sit forslag til vedtagelse. Forud for dagens store pensionsdebat gik DF sammen med regeringen om en tekst, der alene henviste til kommende forhandlinger om nedslidtes muligheder for at trække sig tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet. 

'En tynd kop te,' mente Socialdemokratiet, der medbragte sin egen tekst, hvor partiet understregede, at det skal være en decideret rettighed for nedslidte at gå tidligere på pension.

Venstre: Løkke inviterer til forhandlinger

Med både Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti som fortalere for differentieret pension er også statsminister Lars Løkke Rasmussen nu rykket i felten med en invitation til forhandlinger om pensionsalder. Ikke af lyst, men fordi han ikke kan sidde på hænderne, mens Frederiksen og Thulesen Dahl tager teten i en debat, som optager danskerne. Flere målinger har allerede vist, at et flertal af danskerne er positive over for differentieret pensionsalder. Selv ind i Løkkes eget kommunale bagland er det et udbredt ønske, viser en rundspørge fra Avisen.dk.

- Hvis partierne har nogle konkrete ønsker til, hvordan vi tager hånd om folk, der er nedslidte, så lytter vi gerne til det, siger Løkke, der stadig betegner S-udspillet som 'valgflæsk, der er pakket pænt ind.' Første møde er i kalenderen på torsdag, hvor beskæftigesesminister Troels Lund Poulsen tager imod.

I december vendte han tommelen nedad for differentieret pensionsalder. 

- Jeg kan ikke se en gangbar ordning for mig, sagde ministeren til Avisen.dk.

Ved debatten i Folketingssalen tirsdag var han mere optaget af at forbedre den nugældende seniorførtidspension, som kun få benytter sig af.

Konservative: Hvordan i himlens navn skal det kunne lade sig gøre?

Hvordan i himlens navn skal differentieret pensionsalder nogensinde kunne lade sig gøre? Sådan spurgte De Konservatives formand, justitsminister Søren Pape Poulsen, i et interview med Avisen.dk forleden. 

Ifølge K-lederen er den største udfordring på arbejdsmarkedet lige nu, at virksomhederne mangler arbejdskraft. Det er dér, han gerne vil have sit fokus. Problemet med nedslidning kommer længere nede af Papes dagsorden.

Pape må imidlertid indstille sig på, at den regering, han er en del af, nu inviterer til forhandlinger om nedslidtes tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. K-formanden pointerer over for Avisen.dk, at han ikke kan se 'en generel og universel tilbagetrækningsmodel for sig, fordi en ret til tidligere pension nemt kan blive dyr a la efterlønsordningen.' 

Liberal Alliance: 'Du skal da selv bestemme'

Nye regler om tidligere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet er heller ikke en idé, der er groet i Liberal Alliances baghave. Som reaktion på Socialdemokratiets udspil, indrykkede regeringspartiet annoncer i en række aviser med overskriften: 'Du skal da selv bestemme, hvornår du vil trække dig tilbage.'

20.000 kroner ekstra i hånden i skattelettelse hvert år og dermed mulighed for at spare op og bestemme egen pensionsalder, lød partiformand Anders Samuelsens budskab til danskerne. 'Uafhængig af staten og socialdemokratiske fupmodeller,' tilføjede partiformanden.

At faglærte og ufaglærte skulle have mulighed for at gå tidligere, fordi de lever kortere end akademikere, er også blevet afvist. Finansordfører Joachim B. Olsen sagde forleden til Berlingske, at man skal have lov til at leve, som man vil: 'Men vælger man at ryge – og det er noget af det mest udslagsgivende i forhold til levealder – skal det ikke være sådan, at man sender regningen for dette valg videre til andre,' erklærede LA-ordføreren.  

Radikale: Østergaard foreslår ny seniorpension

Den radikale leder Morten Østergaard har meldt sig på banen med en forslag om en ny seniorpension målrettet mennesker med fem år eller mindre til folkepensionsalderen. 

Seniorpensionen skal tildeles personer, der kan dokumentere et varigt og betydeligt tab af arbejdsevne i forhold til deres nuværende job. Der er ikke tale om en rettighed, men en mulighed. I modsætning til reglerne om den nugældende seniorførtidspension behøver ansøgere dog ikke at komme i langvarige arbejdsprøvningsforløb i andre brancher. 
 
De radikale foreslår, at den nye ordning skal finansieres ved, at flere arbejder længere. Radikale ønsker derfor at fremrykke forhøjelsen af folkepensionsalderen, så den i 2025 stiger fra 67 til 67,5 år. Efterlønsalderen skal forhøjes tilsvarende. 
 
Mens forskellige forslag i disse dage flyver gennem luften, har Morten Østergaard mindet de øvrige partier om eksistensen af det store velfærdsforlig fra 2006. Forliget betyder blandt andet, at pensionsalderen skal følge den stigende levealder. Hvis man vil ændre grundlæggende på pensionssystemet, kolliderer det med indgåede forlig, siger den radikale leder.
 
- Jeg noterer mig, at Socialdemokratiet ikke vil opsige velfærdsforliget, mens Thulesen Dahl er klar til det. Det viser, at det mere er et spil om magten mellem nogle partier, der godt kan lide at virke som om de er allierede, men som nok mere kæmper om nogle vælgergrupper, sagde Morten Østergaard forleden til Avisen.dk.
 

Socialistisk Folkeparti: Pia Olsen Dyhr vil have individuel screening

Partiformand Pia Olsen Dyhr kalder nedslidning for 'et af de allerstørste problemer på det danske arbejdsmarked.' Der skal findes en løsning, som skal fremgå af et regeringsgrundlag, sagde hun forleden i et interview med Avisen.dk.
SF-formanden ser gerne en model, der sikrer den enkelte dansker 'en individuel screening' 10 år før deres pensionsalder. Screeningen skal afklare, hvad der skal til for, at den enkelte kan holde til at arbejde helt frem til pensionsalderen. 
 
- Den individuelle bedømmelse kunne være på arbejdsmedicinsk klinik eller et andet tilsvarende sted, men jeg tror ikke, at vi skal ud i det kommunale system, har Pia Olsen Dyhr sagt i et interview med Avisen.dk.
 
SF kæmper sammen med Enhedslisten for at sikre sig en plads ved bordet ved de kommende forhandlinger om differentieret pension. Sammen med Enhedslisten ser SF gerne, at alle partier bliver inviteret - og ikke kun partierne bag velfærdsforliget fra 2006, som Løkke lægger op til. Denne kreds består af regeringspartierne, Socialdemokratiet, Radikale og Dansk Folkeparti. 

Enhedslisten: Stop stigning i pensionsalder

Partiet ønsker at stoppe stigningerne i pensionsalderen, så den ikke kommer over 67 år. Der skal indføres en ret til, at man kan trække sig tilbage efter 40 år på arbejdsmarkedet, hvor man frem til folkepensionsalderen kan få en ydelse svarende til dagpenge. 
 

Partiet har ikke store forventninger til de kommende forhandlinger, som regeringen indkalder andre partier til, og lægger derfor op til en anden løsning.

- Vi står klar i Enhedslisten og ser bestemt en mulighed for at nå frem til forbedringer sammen med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, erklærede Enhedslistens Pernille Skipper forleden.

Alternativet: 45 år på arbejdsmarkedet skal udløse ret til pension

Folketingets nyeste parti er også varm på tanken om, at et givent antal år på arbejdsmarkedet skal udløse ret til at gå pension.

I sin blog på Avisen.dk beskrev beskæftigelsesordfører Torsten Gejl forleden en model med mulighed for at trække sig tilbage efter 45 år på arbejdsmarkedet.

- Det vil nemlig betyde, at vi i Danmark får en differentieret pensionsmodel, som tilgodeser de mennesker, der kommer tidligst ud på arbejdsmarkedet og skal være der mange flere år, før de må trække sig tilbage, argumenterede Torsten Gejl.

En ny pensionsmodel skal dog også tilgodese andre grupper - eksempelvis sygeplejersker, lærer og pædagoger - som er nedslidte efter færre år på arbejdsmarkedet, mener han. Psykisk nedslidning skal også give mulighed for at forlade arbejdsmarkedet. 

Alternativet betoner, at et styrket arbejdsmiljø og nedsat arbejdstid - eksempelvis en 30 timers arbejdsuge - bør indgå 'seriøst' i de kommende drøftelser. Partiet må imidlertid finde sig i ikke at være indbudt til torsdagens forhandlinger hos beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen.

via Listen To News