Frifundet for fejl i tilstandsrapport
Vestre Landsret ændrer afgørelse fra Ankenævnet for Huseftersyn og frifinder byggesagkyndig.

En nordjysk bygningssagkyndig slipper for at betale de 80.000 kroner, som Ankenævnet for Huseftersyn ellers havde pålagt ham at betale til en husejer i Farsø.

Vestre Landsret har nemlig frifundet den byggesagkyndige, der havde lavet en tilstandsrapport over et parcelhus.

I rapporten havde han konstateret, at taget var understrøget med PUR-skum, men at lægter og spær ikke var skadet. Han havde givet forholdet den laveste karakter K1.

Husejeren klagede over tilstandsrapporten, og Ankenævnet for Huseftersyn afgjorde, at den sagkyndige burde have givet understrygningen karakteren K3 - altså en alvorlig skade, der kan medføre skader på andre bygningsdale.

Han skulle efter ankenævnets vurdering betale 80.000 kroner til husejeren.

Den byggesagkyndige afviste dog at følge nævnets afgørelse. Han mente, at han havde gjort opmærksom på, at en understrygning af den art kunne samle fugt og dermed give rådangreb på lægter og spær, men også at det ikke var tilfældet.

Derfor havde han ikke begået fejl i sin tilstandsrapport.

Ankenævnet havde især hæftet sig ved, at PUR-skum normalt kun må bruges på tage, der hælder mere end 40 grader, men under landsrettens behandling blev det klart, at der ikke er nogle erfa-blade eller forskrifter, der fraråder brugen af PUR-skum ved lav taghældning.

Samtidig havde den byggesagkyndige beskrevet en række kritisable forhold i tagkonstruktionen og særligt om understrygningen bemærket, at der er risiko for fugtophobning ved brug af PUR-skum.

Efter frifindelsen får den byggesagkyndige 61.000 kroner til dækning af sine sagsomkostninger ved begge retter. Pengene skal betales af husejeren, der siden har skiftet hele tagkonstruktionen ud.

/ritzau/