Forsvarets økonomi sejler stadig
Soldaterne tramper taktfast, men Forsvarets økonomi er på slingrekurs. Foto: colourbox
Hverken Forsvarskommandoen eller Forsvarsministeriet kan styre økonomien, konkluderer Rigsrevisionen i sin netop offentliggjorte rapport.

Der er lavet budgetanalyser, der har været fokus på forbedret økonomistyring, og der er iværksat en lang række nødvendige tiltag.

Alligevel er det efter flere års indsats ikke lykkedes at rette op på forsvarets økonomi. Det konkluderer Rigsrevisionen i sin beretning, som er offentliggjort kl. 11.30 i dag.

"Der er så væsentlige problemer i forsvarets økonomistyring, at det kan svække grundlaget for Folketingets prioriteringer og beslutninger om opgaver, aktiviteter og ressourcer i forsvaret," skriver statsrevisorerne i beretningen.

Forsvarsminister Gitte Lillelund Bech siger i en pressemeddelelse, at hun tager Rigsrevisionens kritik til efterretning.

"Det er gjort meget for at forbedre økonomistyringen i de senere år. Når det er sagt, er jeg enig med statsrevisorerne i, at der er plads til yderligere forbedringer - både i Forsvarskommandoen og Forsvarsministeriet," lyder det fra Gitte Lillelund Bech.

Hun sætter sin lid til det eksterne konsulentfirma, som er hyret til at rette op på den sejlende økonomi.

"Jeg forventer, at vi på baggrund af analyserne kan iværksætte en række konkrete tiltag på økonomistyringsområdet. Det gælder både en ny budgetmodel og en slankere og mere effektiv budgetproces for Forsvaret," siger ministeren.