Flygtningebørn er politikernes ansvar
Flygtninge ? Præsterne har god grund til at blande sig i debatten om flygtningebørnenes dårlige vilkår i Danmark – ikke mindst for at minde politikerne om, at det er deres ansvar

At undlade at gøre det helt indlysende rigtige og gode, med henvisning til at det strider mod religiøse love og sædvaner, er noget af det, Jesus fordømmer meget hårdt, så vidt vi kan læse det i de fire evangelier.
Det står så klart, at ingen skulle kunne være i tvivl om, at i Jesu øjne er religiøst hykleri noget af det værste, der findes.