Flemming Vinther: Vi er klar til samarbejdet, men er Moderniseringsstyrelsen?

Flemming Vinther er helhjertet fagforeningsmand og brænder for den danske model som grundlag for et stærkt offentligt og privat arbejdsmarked og for det danske velfærdssamfund.

Som formand for Centralorganisationernes Fællesudvalg spiller han en hovedrolle ved de kommende overenskomstforhandlinger på det offentlige område. Her er han nemlig topforhandler for de 180.000 statsligt ansatte, ligesom han var det i 2015, 2013 og 2011.

Op til forhandlingerne om OK18 har Flemming Vinther efterlyst et opgør med den finansministrielle logik, der dræner de statslige arbejdspladser for energi og engagement. Statens ansatte skal ikke betale for regeringens konsekvente underfinansiering af den offentlige sektor, lyder det, under parolen ’nok er nok.

Til daglig er Flemming Vinther formand for HKKF, fagforeningen for konstabler og korporaler i hæren og for de statsligt ansatte på LO-området i OAO-Stat, ligesom han sidder i LO Daglig Ledelse.

Flemming Vinther vil blogge om overenskomstforhandlingerne fra et lønmodtagerperspektiv.

RØGEN FRA FORÅRETS er ved at lægge sig og på medarbejdersiden mener vi, at tiden er kommet til at se fremad og arbejde for de relationer, som er med til at udvikle de statslige arbejdspladser. Vi tror nemlig på, at samarbejdet er helt afgørende for, at vi som medarbejdere trives og lykkes med vores arbejde.

Sophie Løhde har også flere gange givet udtryk for, at hun gerne vil tilbage til det gode samarbejde, som i bund og grund er en forudsætning for den Sammenhængsreform, som hun præsenterer inden så længe.

Derfor er det ærgerligt, at vi som parter ikke kan blive enige om, hvordan vi skal håndtere en sag om samarbejdet på Erhvervsskolen Nordsjælland, der er landet på vores bord. Det kunne ellers have været et godt tegn på, at nye vinde var på vej henover de statslige arbejdspladser.

SAGEN STARTER i 2016, hvor Erhvervsskolen Nordsjælland længe havde haft problemer med at rekruttere undervisere til elektrikeruddannelsen. Skolens ledelse besluttede derfor at nedlægge uddannelsen og i stedet lade Roskilde Tekniske skole uddanne elektrikere. Som konsekvens heraf blev fem undervisere fyret.

I den situation skulle samarbejdsudvalget have været informeret, så man i fællesskab kunne kvalificere beslutningen om elektrikeruddannelsen. Medarbejdernes ideer, holdninger og erfaringer kunne have været med til at sikre den bedst mulige håndtering af en alvorlig situation. Det står sort på hvidt i samarbejdsaftalen, at informationen skal gives på en måde, så medarbejdernes synspunkter og forslag kan indgå i grundlaget før den endelige beslutning. Det er ikke sket, da Samarbejdsudvalget bliver orienteret dagen før kollegaerne bliver varslet opsagt.

Derudover har ledelsen ikke har fulgt de lokalt aftalte retningslinjer for afskedigelser, som samarbejdsudvalget havde indgået.

Erhvervsskolen Nordsjællands ledelse fratager dermed medarbejderne deres mulighed for reel indflydelse og de vælger at ignorere de retningslinjer man i fællesskab har vedtaget. Vi står altså med to principielle brud på samarbejdsaftalen.

DET ER FOR OS vigtig at sende et tydeligt signal til alle statslige arbejdsgivere om, at vi tager de regler der er sat op for det lokale samarbejde alvorligt. Vi forventer, at reglerne bliver efterlevet, og når de ikke gør, så forventer vi, at det har konsekvenser. Både for at vise at vi mener det, men også i respekt for de mange gode arbejdspladser, hvor man faktisk efterlever aftalen. Det er vigtigt at signalere til de arbejdspladser, at deres indsats påskønnes, og at der er konsekvenser for dem som ”springer over”.

På mødet i Samarbejdsnævnet, hvor sagen blev forhandlet fredag den 24. august 2018, kunne vi desværre ikke blive enige om sagen. Parterne var enige om, at samarbejdsaftalen ikke var blevet efterlevet, men der kunne ikke opnås enighed om form og størrelse på en sanktion. Sagen skal derfor afgøres ved en faglig voldgift.

Jeg synes, det er helt utrolig ærgerligt, at vi ikke kunne få enderne til at mødes og at sagen nu skal prøves i en faglig voldgift, men der er desværre ingen vej udenom. Det er sagen for principielt til.

 For mig er det afgørende, at troen på samarbejde, ikke kun er noget, vi forholder os til i skåltaler. Et stærkt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere er en forudsætning for gode og velfungerende offentlige arbejdspladser. Der bliver simpelthen truffet bedre beslutninger, når medarbejderne bliver hørt, og tillidsrepræsentanterne har reel indflydelse. Derfor er det hjerteblod for fagbevægelsen at sikre samarbejdet og den danske model på de lokale arbejdspladser. Vi er klar til samarbejdet, men er Moderniseringsstyrelsen?

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.