Familierne skal selv bestemme

Jeg vil gerne opfordre alle nybagte fædre til at tage en større del af barselsorloven. Det er godt for fædrene, og det er godt for børnene.

Den fleksible barselsorlov på et år giver netop den mulighed, fordi forældrene kan dele de sidste 32 uger af barslen imellem sig.

Loven skaber mulighederne, men loven tvinger ikke én bestemt løsning ned over hovedet på familierne.
Som konservativ minister mener jeg, at familierne skal kunne tilrettelægge deres tilværelse selv. I familierne tager vi ansvar for hinanden og vores børn. Vi finder de løsninger, som er bedst for os i vores familie.

Jeg er enig i, at arbejdsgiverne også bør opfatte mandlige medarbejdere som fædre med forpligtelser i familien.

Det er holdninger, som jeg gerne vil være med til at påvirke i en mere positiv retning. Og jeg vil gerne være med til at skabe bedre rammer for familierne, så valget for fædrene bliver lettere.