Falck Falcks aktionærer konverterer lån til aktiekapital
Falcks aktionærer har på den netop afholdte generalforsamling besluttet at forhøje selskabets aktiekapital ved konvertering af lån og kontant indskud for samlet 1 mia. kr.
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.
Falcks aktionærer har på den netop afholdte generalforsamling besluttet at forhøje selskabets aktiekapital ved konvertering af lån og kontant indskud for samlet 1 mia. kr.

Samtidig har aktionærerne givet bestyrelsen mandat til yderligere kapitaltilførsel i det omfang, der bliver behov for det. Kapitalforhøjelsen sker for at reducere rentebyrden i Falck og for at styrke selskabets kapitalgrundlag.

"Falck har gennem de seneste år været udfordret på indtjeningssiden, og samtidig ser Falcks aktionærer og bestyrelse et stort potentiale i selskabet. Bestyrelsen ønsker at sikre, at Falck har det fornødne kapitalgrundlag til at udnytte dette potentiale", siger Falcks bestyrelsesformand Peter Schütze.

Med kapitalforhøjelsen sikres det også, at Falcks nytiltrådte CEO - Jakob Riis - får finansiel arbejdsro til at kunne skabe værdiskabende vækst.
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.