FAKTA: Storkonflikt kan omfatte 440.000 ansatte
Stormøde for tillidsrepræsentanter fra alle dele af den offentlige sektor i Fredericia Messecenter, torsdag den 22. marts 2018. Foto: Michael Drost-hansen/Scanpix
10.000 tillidsfolk for offentligt ansatte holder torsdag møde i Fredericia om den truende storkonflikt.

Mere end 10.000 tillidsrepræsentanter fra forskellige faggrupper i staten, regioner og kommuner mødes torsdag i Fredericia med en truende storkonflikt på dagsordenen.

Se her, hvordan den varslede strejke og lockout kan ramme. Det statslige område:

* Statens chefforhandler, innovationsminister Sophie Løhde (V), har varslet en lockout for 120.000 statsansatte. Det svarer til to tredjedele af arbejdsstyrken.

* Lockouten rammer blandt andet ingeniører, dele af tog- og flytrafikken og undervisningsområdet.

* 15.000 statsligt ansatte er udtaget til strejke, der kan starte 4. april.

Det regionale område:

* Dansk Regioner har varslet en lockout af omkring 70.000 regionalt ansatte. Det svarer til cirka halvdelen af arbejdsstyrken i regionalt regi.

* Regionernes hovedopgave er at drive det danske sygehusvæsen. Lockouten vil ramme 20 sygehuse.

* Sårbare patientgrupper - herunder psykiatriske patienter - og akutte funktioner rammes ikke, mens et nødberedskab skal søge for, at ingen patienter kommer i livsfare.

12.000 til 15.000 er udtaget til strejke, der kan starte 4. april.

Det kommunale område:

* Kommunernes Landsforening, KL, har varslet en lockout af omkring 250.000 ansatte. Det svarer til, at halvdelen af de kommunalt ansatte vil blive ramt.

* En lockout vil blandt andet ramme de ansatte på landets folkeskoler.

* Ældreområdet, handicapområdet og vitale infrastrukturer blandt andet kraftvarmeværker er fritaget.

* Fagforeningerne har varslet strejke for 10.900 - 5900 lærere og 5000 pædagoger - fra 4. april.

Kilder: Ritzau, Danske Regioner, CFU, Finansministeriet

/ritzau/