FAKTA: Hvornår må der bruges magt mod anbragte børn?
Det skal være muligt at udøve magt over for anbragte børn af hensyn til fællesskab og andre børn, lyder det.

Socialpædagoger efterlyser en udvidet mulighed for brug af magt mod børn og unge, som er anbragt udenfor hjemmet, så der ved magtanvendelse også bliver mulighed for at tage hensyn til fællesskabet og de andre børn.

I dag må en pædagog på et socialpædagogisk opholdssted eksempelvis ikke bære et barn væk, hvis det trods adskillige opfordringer bliver ved med at smide med maden eller gentange gange ødelægger andre børns julegaver.

Læs her, hvor og hvornår der må anvendes magt mod børn:

* Bekendtgørelsen om magtanvendelse omfatter børn og unge under 18 år, som er på et anbringelsessted. Typen af magt, der må anvendes, afhænger af anbringelsesstedet.

* Det er på opholdssteder, åbne og delvist lukkede døgninstitutioner og sikrede afdelinger, at der må anvendes magt.

* I bekendtgørelsen står der, at der må anvendes fysisk magt i form af, at barnet eller den unge fastholdes eller føres til et andet opholdsrum, hvis:

1. Barnet eller den unge udviser en sådan adfærd, at fortsat ophold i fællesskabet er uforsvarligt.

2. Barnet eller den unge derved forhindres i at skade sig selv eller andre.

* Familiepleje, kommunal plejefamilie og egne værelser er blandt andet ikke omfattet af reglerne.

* Der må kun anvendes magt, hvis der blandt andet er hjemmel til det, og hvis forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet. Samtidig står der i bekendtgørelsen at brug af magt aldrig må erstatte omsorg og socialpædagogisk bistand.

* Der er forbud mod legemlig afstraffelse, fiksering og ydmygende, hånende eller anden nedværdigende behandling.

Kilder: Socialstyrelsen.

/ritzau/
via Listen To News