Fagtop: Løkkes skattegave helt uacceptabel for kvinderne

Arbejdsliv
De fire økonomiske ministre sænker registreringsafgiften på biler, fjerner skatten på fri telefon og giver mænd i den private sektor med høj løn skattelettelser. Kvinderne taber på regeringens skatteudspil, mener eksperter og FOA. (Foto: Foto: Mads Claus Rasmussen, Scanpix.)
Skatteudspillet forstærker de økonomiske forskelle mellem mænd og kvinder på det danske arbejdsmarked, fastslår ekspert. FOA-formand kalder det rigtig skidt, at en regering med mænd i toppen tænker mere på hurtige biler end på at give lavtlønnede kvinder i den offentlige sektor et løft.

Tæt på 130.000 sosuer, pædagogmedhjælpere og andre kvindelige medlemmer af FOA får stort set ingenting ud af regeringens skatteudspil.

Det samme gælder tusindvis af lavtlønnede kvindelige butiksarbejdere, der er medlemmer af HK.  

De kvindelige rengøringsassistenter, der typisk er organiseret i 3F, må også kigge langt efter de store gevinster i VLAK-regeringens skatteudspil.

Arbejdsmarkedsforsker på Roskilde Universitet, professor Bent Greve, vurderer, at kvinder generelt får langt mindre ud af statsminister Lars Løkke Rasmussens udspil end mænd. 

- Regeringens skatteudspil er bedre for mændene end for kvinderne, det er der slet ingen tvivl om. Der er en stor kønsskævhed i udspillet. Folk med lave indkomster eller helt udenfor arbejdsmarkedet får ingenting eller kun ringe gevinst af udspillet, mens folk med høje indkomster tjener mest. Og det er især mænd, der tjener mest herhjemme, siger han.

Mænd i privat sektor med fri telefon vinder  

Bent Greve fremfører, at kvinder ofte arbejder som sosuer, pædagogmedhjælpere eller lærere i den offentlige sektor med lave lønninger og ofte på deltid. De vil ikke få glæde af øget beskæftigelsesfradrag, pointerer han.

- Det er først og fremmest folk, der arbejder i den private sektor og ligger i toppen af indkomstskalaen, der vinder på regeringens skatteudspil. Og der er et stort flertal af mænd i den gruppe. Det er også den gruppe, der har frynsegoder som fri telefon, der nu heller ikke skal beskattes, og det forstærker yderligere skævheden mellem kønnene i skatteudspillet, fastslår arbejdsmarkedsforskeren. 

Uacceptabel skævhed

I Fagforbundet FOA er 86 procent af forbundets godt 150.000 medlemmer kvinder. Og de får ifølge beregninger fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd typisk ikke en krone ud af, at regeringen vil afskaffe loftet for beskæftigelsesfradraget.

Regeringens forslag om, at de lavestlønnede får et særligt jobfradrag til en værdi op til 4.500 kroner pynter lidt på bankkontoen, men slet ikke sammenlignet med de skattelettelser som ingeniøren eller børsmægleren kan se frem til.

Jeg har det rigtig skidt med, at kvinder på arbejdsmarkedet generelt er de store tabere i regeringens politik.
Karen Stæhr, sektorformand i FOA.

- Det virker som om, at der er en kæmpe kønsskævhed i skatteudspillet, og det er helt uacceptabelt. I forvejen har vi en ulighed i løn mellem mænd og kvinder, og uligheden mellen mænd og kvinders økonomi forstærkes desværre en hel del med dagens udspil, siger Karen Stæhr, formand for Social- og Sundhedssektoren i FOA.

Skidt at biler tæller mere end velfærd

Når fire økonomiske ministre, alle mænd, præsenterer et udspil, der sænker registreringsafgifterne på biler, fjerner skatten på fri telefon, forhøjer loftet over beskæftigelsesfradraget og indfaser forhøjelse af topskattegrænsen hurtigere end planlagt, får Karen Stæhr en dårlig smag i munden.    

- Jeg har det rigtig skidt med, at kvinder på arbejdsmarkedet generelt er de store tabere i regeringens politik. Og jeg er bekymret for, at vi fortsætter den her skævvridning mellem mænd og kvinder på det danske arbejdsmarked, siger hun. 

Analysechef i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Jonas Schytz Juul noterer, at der ikke er lavet beregninger på en eventuel kønsskævhed af dagens skatteudspil.

- Men det er klart, at folk i toppen af indkomstskalaen får mere ud af regeringens udspil end folk i bunden, siger han og henviser til tal i regeringens eget udspil.  

Når folk med høje indkomster har størst fordel af skatteudspillet, er konsekvensen, at mænd får mere ud af det, fordi mænd generelt har højere indkomster end kvinder, pointerer han. 

Flest kvinder på folkepension

Jonas Schytz Juul og professor Bent Greve pointerer også, at der er en overvægt af kvinder blandt folkepensionister, der ikke får noget ud af udspillet. Dertil kommer, at blandt andet kontanthjælpsloftet har ramt især enlige forsørgere hårdt, og det er primært kvinder.

De tre regeringspartier V, LA og Konservative har alle problemer med at erobre kvindelige vælgere, og professor Bent Greve mener ikke, at det bliver nemmere for Løkke, Anders Samuelsen og Søren Pape at gafle kvindelige stemmer.

- Hvis kvinder stemmer efter deres økonomiske interesser, er det her ikke noget, der overbeviser dem om, at de skal sætte kryds ved de borgerlige partier. Udspillet tager ikke højde for ligestilling overhovedet, og flertallet af kvinder vil sakke agterud økonomisk i forhold til mændene, siger han.

Principielt skal alle udspil og al lovgivning vurderes ud fra et ligestillingsperspektiv, for at se om forslagene bidrager til større balancer eller ubalancer, anfører Bent Greve. 

Det er tilsyneladende ikke sket med dagens udspil. Men forsiden af udspillet 'Sådan forlænger vi opsvinget', har en ung kvinde på forsiden. 

Kvinder taber på Løkkes skatteudspil

Elementer i Løkkes skatteplan: 

Jobfradrag til de lavestlønnede. Der indføres et nyt jobfradrag, der giver en skattelempelse på op til 4.500 kroner årligt og som er målrettet fuldtidsbeskæftigede med relativt lave arbejdsindkomster. 

Loftet over beskæftigelsesfradraget forhøjes og fjernes. Loftet over beskæftigelsesfradraget gælder for indkomster over 351.200 kroner. 

Skatten af fri telefon fjernes. 

Registreringsafgiften på biler nedsættes til 100 procent, så det bliver billigere at købe bil. 

Fagforbundet FOA har godt 150.000 medlemmer, hvoraf 86 procent er kvinder. 

HK Danmark har godt 250.000 medlemmer, hvoraf 76 procent er kvinder. 

Mange af kvinderne er ansat i den offentlige sektor på deltid og med lave lønninger. De vil ikke få gavn af et højere beskæftigelsesfradrag og kun få marginal gevinst af jobfradraget. De fleste ansatte i den offentlige sektor har ikke fri telefon.  

Kilde: regeringen.dk, FOA og HK.  

Krimi

To fly stødt sammen

i luften