Færre borgere klager over politiet
De sidste to år er antallet af klager over politiets opførsel faldet med lidt over 10 procent.

Færre borger klager over mødet med ordensmagten. Faktisk har der ikke været så få klager over politiet i næsten ti år. Men klagerne over politiets adfærd er ikke faldet.

Statsadvokaterne modtog 971 klagesager i 2010 og 930 i 2011, mod hele 1053 sager i 2009. Det svarer til et fald på 11,7 procent fra 2009 til 2011, og er det laveste antal nye sager siden 2003, viser en opgørelse fra Rigsadvokaten.

De nye tal kommer samtidig med, at politiledelsen er havnet i lidt af et stormvejr på grund af en omstridt klage over politiet under klimatopmødet i 2009.

Klagen der først blev lukket som uopklaret, og nu genåbnet, går på hånlig opførsel fra en eller flere betjente over for to anholdte.

Den type klager over politiets adfærd er ikke faldet de seneste fem år. I 2006 var der 405 klager over politiets adfærd, mens der i 2011 var 415.

Langt størstedelen af klagesagerne ender hos Statsadvokaten for København og Bornholm samt Statsadvokaten for Nordsjælland og Københavns Vestegn.

København og omegn har knap halvdelen af alle klagesager, viser opgørelsen.

Antallet af undersøgelsessager - det vil sige de særligt alvorlige sager, hvor en borger

er afgået ved døden eller er kommet alvorligt til skade som følge af politiets indgriben - er på niveau med 2008 og 2009.

Der er iværksat 12 undersøgelser i 2010 og 14 i 2011.

Ser man på antallet af klager siden 2006, er tallet mere eller mindre stabilt. I 2006 klagede 989 over politiet, mens det i 2011 var 930.

Statsadvokaten eget mål er, at otte ud af ti klager skal være behandlet inden 120 dage. Sidste år lykkedes det kun i syv ud af ti klager.

/ritzau/