Fælles forældremyndighed skader børnene

Da vi nu har fået en ny familie- og forbrugerminister kan man håbe, at emnet om fælles forældremyndighed bliver taget op igen. Vores nye minister er jo kvinde, og selvom hun er konservativ og ikke selv har børn, er der måske en lille chance for, at hun kan sætte sig ind i de problemer, der kan opstå ved en skilsmisse.
Vrede, jalousi, hævn og afmagt fylder meget i en skilsmisse, og det rammer i sagens natur børnene. Men det er ikke børnene, der har bedt forældrene om at lade sig skille.
Ved fælles forældremyndighed er det ikke børnenes tarv, man varetager ? nej, det er de voksnes. Det er de voksne, der påstår, at de elsker deres børn, men i samme åndedrag forlanger de at få børnene på skift. Dette bevirker, at meget små børn bliver kastet rundt fra den ene til den anden på hverdage og i weekender. Der må være andre end mig, der har set disse små børn, når de er blevet afhentet, og de trasker afsted til deres andet hjem med en lille rygsæk, en sut i munden og favnen fuld af tøjdyr.
Jeg ved godt, at der er forældre, der får tingene til at fungere så godt, som det er muligt, men jeg appellerer til, at man fortsætter det individuelle skøn i skilsmissesager.
I de familier, hvor tingene ikke fungerer, vil fælles forældremyndighed være med til at gøre problemerne endnu større ? og børnene har det svært nok i forvejen.

via Listen To News