Erik Boel, forstander, Krogerup Højskole

Nævn tre ting, Ungdomshuset har bidraget med.
Ungdomshuset har givet mange unge, som er overvældet af globaliseringen, et fristed. De holde ren årlig musikfestival i forsommeren, der er punkernes Roskildefstival, hvor folk kommer fra hele verden. Og så er det et kulturelt drivhus med teatertilbud og film, hvor de unge prøver at gøre ting uden om markedsmekanismen. De laver selv lys og lyd til deres koncerter i stedet for at bestille det udefra.

Det gør man da også i et forsamligshus...
Jo, men mange steder ringer man efter en håndværker. Her gør de det selv på deres egne præmisser. det er meget sympatisk.

Hvordan forsvarer du, at det ikke er alle, der må komme ind?

Det er da også mit indtryk, at man må det. Ellers er det helt uacce+ptabelt. Jeg tror kun, det er nu, at der er barrikadering.

Støtter du andre grupper, der bruger vold?
Nej, intet kan forsvare vold. Det, der starter med en rådden toamt, kan ende med et pistolskud., Politiet har optrådt yderst besigndigt, og de har min fulde sympati.