Djøf: Hvad med de ansatte i regionerne?
"Utryghed i ansættelsen er et dårligt fundament for at omstruktureringen kommer til at lykkes," siger Djøf-formand. Foto: Colourbox
Den politiske aftale om at nedlægge regionerne skaber stor utryghed blandt medarbejderne, lyder det fra økonomernes fagforbund, Djøf.

100.000 ansatte mangler en garanti for, at de er sikre i deres job, når nu et politiske flertal vil nedlægge deres arbejdsplads fra 1. januar 2013.

VK-regeringens aftale med Dansk Folkeparti og løsgængeren Pia Christmas Møller skaber utryghed blandt regionernes medarbejdere, selv om Venstre forleden forsikrede "hovedparten" af de ansatte for, at strukturændringen ikke påvirker deres arbejdsopgaver.

"Regeringens beslutning skaber en stor utryghed, specielt fordi man endnu ikke har præcise forslag til, hvad der skal erstatte regionerne. Derfor bør regeringen udstede en midlertidig ansættelsesgaranti til alle medarbejdere i regionerne," siger Lars Qvistgaard, formand for Djøfs overenskomstforening for offentligt ansatte.

Hvis et politisk flertal realiserer nedlæggelsen af regionerne og opretter et eller flere sygehusfællesskaber, så bliver det under alle omstændigheder en turbulent proces, tilføjer han.

"Der bliver trukket store veksler på medarbejdernes og ledelsernes viden, formåen og omstillingsevne. Utryghed i ansættelsen er et dårligt fundament for, at omstruktureringen kommer til at lykkes," siger Lars Qvistgaard.

Han forudser tab af produktivitet, viden og kompetencer i regionerne, hvis medarbejderne vælger at forlade regionerne på grund af usikkerheden.

Han er stærkt kritisk over for den politiske beslutningsproces i spørgsmålet om regionernes fremtid.

"Store ændringer af den offentlige sektor bør hvile på grundige analyser af fordele og ulemper ved forskellige løsningsmodeller - inden man træffer beslutningerne. Det må også være forudsætningen for at etablere et endnu mere effektivt og professionelt sundhedsvæsen. Det har vi desværre ikke set i denne sag," siger Lars Qvistgaard.