Derfor holder EU særligt øje med Rumænien
Både Bulgarien og Rumænien har været under særlig overvågning, siden de kom med i EU i 2007.

Der var betydelig skepsis i flere af EU's gamle og politisk-økonomisk velfunderede lande, da de tidligere østbloklande Bulgarien og Rumænien blev medlemmer i januar 2007.

På grund af bekymringer for landenes problemer inden for retsvæsnet og i kampen mod korruption og organiseret kriminalitet blev det inden optagelsen besluttet at indføre en løbende overvågning.

Manglende fremskridt har hidtil fået de øvrige EU-lande - anført af Holland - til at nægte at indlemme Bulgarien og Rumænien i det grænseløse Schengensamarbejde.

Den såkaldte Samarbejds- og Verifikationsmekanisme indeholder konkrete mål for, hvad landene skal gøre for at leve fuldt op til deres forpligtelser som EU-medlemmer. EU-Kommissionen kan yde teknisk assistance og skal lave statusrapport mindst hvert halve år.

* Kravene til Rumænien lød i 2006:

1) Sikre et mere åbent, ansvarligt og effektivt retssystem, deriblandt overvåge effekten af nye civil- og strafferetslige procedurer.

2) Etablere et agentur for integritet med ansvar for at registrere værdier, uoverensstemmelser og potentielle interessekonflikter.

3) Fortsat professionel og upartisk efterforskning af korruption på højt niveau.

4) Tage yderligere skridt for at forebygge og bekæmpe korruption, især inden for lokaladministrationen.

* Kravene til Bulgarien lød i 2006:

1) Ændre forfatningen for at fjerne enhver usikkerhed om retssystemets uafhængighed og ansvarlighed.

2) Sikre et mere åbent og effektivt retssystem, blandt andet ved at overvåge effekten af lovændringer, særligt inden for arbejdet med at forberede retssager.

3) Fortsat reform af retssystemet for at øge professionalisme, effektivitet og ansvarlighed.

4) Sikre professionel og upartisk efterforskning af anklager om korruption på højt niveau.

5) Tage yderligere skridt for at forebygge og bekæmpe korruption, særligt ved grænserne og i den lokale administration.

6) Gennemføre en strategi for bekæmpelsen af organiseret kriminalitet med fokus på alvorlig kriminalitet, hvidvaskning og systematisk beslaglæggelse af kriminelles aktiver.

/ritzau/