De rige elsker sig selv ¿ og mænger sig ikke med de fattige
Samfundets elite isolerer. De foretrækker at være sammen med folk, der ligner dem selv, og vælger venner, ægtefæller og naboer, der også tilhører eliten.

Krage søger mage. Eller måske er det kongeørnen, der søger mage. For i hvert fald er samfundets elite kræsen, når den skal vælge venner, ægtefæller og naboer. Her falder valget som regel på én, der ligner dem selv, viser en ny undersøgelse fra Ugebrevet A4.
Ni ud af ti højtlønnede med en videregående uddannelse som for eksempel læge, ingeniør eller økonom har en bedste ven eller veninde, som også har en videregående uddannelse. Samtidig har seks ud af ti i denne gruppe valgt en ægtefælle, der også hører til toppen.
To undersøgelser, som Epinion og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har lavet for A4, viser yderligere, at 95 sogne i landet er ¿eliteenklaver¿, hvor der bor usædvanligt mange velstillede borgere. I Rungsted tilhører hele 42 procent af de 18-65-årige eliten. Professor i sociologi, John Andersen, er bekymret over, at de rige isolerer sig:
»Elitens lyst til i privatlivet at isolere sig fra andre lag i samfundet gennem valg af venner, ægtefæller og naboer er mindst lige så farlig som ghettoerne i bunden. Når opinionsdannere og beslutningstagere kun omgås kopier af sig selv og kun ser andre sociale lag på tv, bliver deres verdensbillede skævt,« siger John Andersen fra Roskilde Universitetscenter til Ugebrevet A4.
Eliten er defineret som personer med en videregående uddannelse, der tjener mere end 35.000 kroner om måneden eller personer, der uanset uddannelse tjener mere end 45.000. Gruppen udgør otte procent af befolkningen.