De irakiske tolke er værnemagere

Irakere, der arbejder som tolke for den danske besættelsesstyrke i Irak, er i livsfare. Derfor mener en gruppe danske officerer i Irak, at de 20 irakiske tolke skal tilbydes asyl i Danmark.

De irakiske tolke er afgørende for, at besættelsesmagten rent praktisk kan gennemføre besættelsen. Dermed rider de på ryggen af deres eget nødlidende folk, som kæmper med konsekvenserne af den blodige besættelse, som tolkene med deres arbejde er med til at forlænge. Det er derfor klart, at de afskys af mange irakere. Disse tolke er ligesom dem, der arbejdede for tyskerne under besættelsen her i Danmark. De var heller ikke særligt populære – mildt sagt.