Danskerne ved for lidt om historiske huse
Bevaringsværdigt ¿ Danskerne kender ikke fortællingerne bag fredede og bevaringsværdige bygninger. Der skal bruges flere penge på at formidle husenes historier. Ellers går dansk kulturarv tabt, mener organisationen Bygningskultur Danmark

Idylliske stråtækte huse med stokroser op langs facaden. Danskerne er vilde med at bo i huse fra fordums tid.
Alligevel skranter det voldsomt med vort kendskab til de kulturhistoriske fortællinger, der knytter sig til fredede og bevaringsværdige bygninger.
Dermed tabes vigtig kulturarv på gulvet, mener direktør i Bygningskultur Danmark, Thomas Martinsen.
»Man mister de værdier, som husene repræsenterer. Det kan både være kulturhistorisk ¿ rent historisk eller arkitektonisk ¿ eller noget bygningsmæssigt, hvis bygningen har et særligt fint håndværk eller er bygget af særlige materialer,« siger han.

Endnu en trussel

Selv om vi i dagligdagen bevæger os i og omkring historiske huse, har mere end hver anden dansker dårlig eller ingen viden om husenes historie. Det viser en undersøgelse, som Rambøll har lavet for Bygningskultur Danmark.
Lige så mange ved ikke, hvornår et hus er bevaringsværdigt. Det udgør en anden trussel mod kulturarven.
»Man risikerer, at mange huse bliver ombygget eller istandsat forkert. Der mangler information til ejerne af de bevaringsværdige huse,« siger Thomas Martinsen.
Og det er synd, mener han, for huse med historie er i høj kurs.

Voksende marked

»Har ejerne den rigtige information, kan de sætte husene i stand på den rigtige måde og tjene på det. Der er et stort og voksende marked for historie.«
Også for kommunerne, som bestemmer om en bygning er bevaringsværdig, er der penge at hente.
»Informerer en kommune om sin kulturarv, kan den skabe vækst, for danskerne vil gerne bo, arbejde og holde ferie i kulturarv,« siger Thomas Martinsen.
Han vil have myndighederne til at spytte flere penge i kassen til formidling af husenes historier og råd om istandsættelse.

Kassen er lukket

I Kulturarvsstyrelsen deler man ikke Bygningskultur Danmarks bekymring.
»Vi prioriterer meget højt at fortælle de historier, der knytter sig til vores arbejde, og arbejder inden for de rammer, som politikerne giver os. Men jeg vil ikke bruge udtrykket, at vi mangler penge til formidling,« fortæller kontorchef i Kulturarvsstyrelsen, Sven Koefoed,
Kulturminister Brian Mikkelsen (K) agter ikke at tilføre området flere penge.
»Jeg er i fuld gang med at få liv i de gamle bygninger. For jeg er fuldt ud klar over, at danskerne ønsker at kende de fortællinger, der ligger gemt i vores fredede bygninger.
Det er ikke så meget et spørgsmål om flere penge, men om at udnytte denne interesse og tænke i nye baner og nye forretningsgange,« siger ministeren.