Administration 

Danmark støtter FN's fokus på teknologi

PRM / Danmark støtter FN's fokus på teknologi

Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.

Pressemeddelelse fra Udenrigsministeriet

Den teknologiske udvikling skaber store muligheder for at fremme økonomisk vækst, bæredygtig udvikling og innovative løsninger verden over. Men udviklingen medfører også udfordringer. På globalt plan er der risiko for øget ulighed og dermed nye årsager til konflikt og ekstremisme.

Udenrigsminister Anders Samuelsen udtaler:

"Den teknologiske udvikling er grundlæggende fantastisk for verden. Afstandene bliver kortere. Vores hverdag bliver nemmere. Tusindvis af opgaver kan løses hurtigere. Vi bliver ganske simpelt rigere og lever bedre liv. Danmark er et af de lande, hvor vi er længst fremme på den teknologiske dagsorden - blandt andet med vores TechPlomacy initiativ, hvor vi er med til at sætte klare danske fingeraftryk på den internationale dagsorden.

Men teknologien giver også udfordringer. Nye teknologier bliver brugt til at knægte basale menneskerettigheder. Globale terrornetværk er desværre alt for dygtige til at bruge digitale hjælpemidler til at kommunikere og til at gemme sig. Og er man uden internetadgang, bliver man simpelthen koblet af den globale økonomi. Det skal vi tage hånd om, og det kan vi kun gøre i fællesskab. Derfor bakker Danmark varmt op om, at Generalsekretæren sætter det her på dagsordenen. Og nu sætter vi også penge bag."

Danmarks støtte vil specifikt sikre, at udviklingslandene inddrages i arbejdet, og at panelet bidrager til kapacitetsopbygning dér, hvor der er mest brug for det. Støtten på to millioner kroner finansieres over udviklingsbistanden i tråd med den udviklingspolitiske satsning på Techvelopment, der er en del af regeringens TechPlomacy-initiativ.

Netop udviklingslandenes stemme er afgørende, mener udviklingsminister Ulla Tørnæs:

"Omkring fire milliarder mennesker er nu online - og ingen steder går udviklingen hurtigere end i Afrika og Asien. Smartphones og mobile betalinger skaber enorme muligheder for at løfte millioner ud af fattigdom og for bæredygtige, innovative løsninger. Men den digitale udvikling kan hurtigt føre til øget ulighed. Det er en opgave, der kun kan løses i et partnerskab mellem myndigheder og den private sektor. Gennem udviklingssamarbejdet arbejder regeringen på at fremme en teknologisk udvikling, der kommer alle til gavn - vi kalder denne indsats "TechVelopment" et spor under regeringens Techplomacy-initiativ. I TechVelopment-indsatsen har vi særligt fokus på unge, kvinder og piger i Afrika."

Baggrund

FN's digitale højniveaupanel

Panelet blev etableret i juli 2018 af FN's Generalsekretær António Guterres. Det består af 20 medlemmer fra den private sektor, regeringer og civilsamfund, der skal kortlægge tendenser, identificere udfordringer og muligheder, samt udstikke anbefalinger til, hvordan det internationale samfund kan styrke arbejdet med nye digitale teknologier. Det første møde blev afholdt under FN's Generalforsamling i september. Panelet skal aflevere dets anbefalinger senest i maj 2019. Panelets formandskab er delt mellem Melinda Gates, Co-Chair Bill & Melinda Gates Foundation, og Jack Ma, Executive Chairman of Alibaba Group. FN-panelet assisteres af et sekretariat i Genève og New York.

Læs mere om panelet og mandatet.

Regeringens TechPlomacy-initiativ

Som led i regeringens TechPlomacy-initiativ løftede Danmark sidste år teknologisk diplomati op som en udenrigspolitisk prioritet. I den forbindelse udnævnte Danmark verdens første tech-ambassadør og etablerede en global tech-repræsentation, der med kontorer i Silicon Valley, København og Beijing følger den globale teknologiudvikling tæt. Tech-ambassadøren har til opgave at indgå i dialog og samarbejde med tech-industrien på områder, af betydning for Danmark, for danske myndigheder og for dansk udenrigspolitik.

Læs mere om regeringens TechPlomacy-initiativ.

Kontakt:

Presserådgiver Maria Westh tlf.: 50778664 email: mawest@um.dk

Presserådgiver Anne Møller Ege tlf.: +4541532526 email: annemo@um.dk

Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: